Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 75)

Nhằm nâng cao và duy trì chất lượng, tăng năng suất và đảm bảo an toàn lao động, việc đào tạo nhận thức và tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành cho người lao động là rất cần thiết. Do vậy chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến cáo

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH - VIỆC NHỎ NHƯNG CHỚ COI THƯỜNG                     

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy, Hướng dẫn vận hành liên quan tới giáo dục và đào tạo. Có 2 khía cạnh: một là đào tạo nhận thức, khi người công nhân có ý thức về chất lượng và an toàn trong sản xuất thì ngay lập tức chất lượng sẽ được nâng lên. Hai là đào tạo kỹ thuật để những người vận hành có khả năng đạt được năng suất và chất lượng cao. Mỗi khía cạnh được tiến hành theo các phương pháp đã được tiêu chuẩn hoá.

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, cung cấp các hướng dẫn vận hành một cách có hệ thống và liên tục để đảm bảo cải tiến được sự vận hành của thiết bị nhằm nâng cao và duy trì chất lượng, tăng năng suất và đảm bảo an toàn lao động là cần thiết. Chúng bao gồm:

  1. Nhận thức về chất lượng có nghĩa là phải tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành, thực hiện công việc một cách chính xác và thao tác vận hành đó không được ảnh hưởng tới chất lượng cho các công đoạn tiếp theo. Trung thành với triết lý "quá trình tiếp theo là khách hàng của bạn".Giáo dục 5S để làm cho mọi người có ý thức về  5S ở nơi làm việc. Phương pháp cụ thể như sau:
  • Sàng lọc (Seiri) :         không bao giờ mang đồ vật gì không cần thiết tới nơi                                   làm việc.
  • Sắp xếp (Seiton):         Để những dụng cụ cần thiết và ở đúng chỗ đã định để                                  có thể sử dụng được ngay khi cần.
  • Sạch sẽ (Seisou ):        Vệ sinh nơi làm việc và luôn giữ sạch sẽ, không xả rác
  • Săn sóc (seiketsu):      gọn gàng, ngăn nắp
  • Sẵn sàng (Shitsuke): Tạo thành một thói quen tốt.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến cáo, Những điều này cần được giảng dạy một cách cụ thể trong các công việc hàng ngày.

  1. Cần phải đào tạo cho người vận hành để họ có đủ khả năng chuyên môn cần thiết để tiến hành công việc theo các tiêu chuẩn vận hành. Thông qua đào tạo sẽ dẫn tới sự thành thạo trong công việc. Không bao giờ lệch hướng với các tiêu chuẩn vận hành. Phải tạo ra một thói quen đào tạo lại khi các phương pháp vận hành thay đổi để người vận hành có thể thực hiện tốt các thao tác vận hành đã được sửa đổi.

  1. Có 2 loại hướng dẫn: đào tạo tại chỗ là đào tạo trong khi thực hiện các thao tác vận hành thực tiễn trong sản xuất. Đào tạo ngoài công việc là đào tạo được cung cấp trước hoặc sau khi thực hiện các thao tác vận hành thực tế và bao gồm đào tạo thực tế, nâng cao nhận thức và trình độ kỹ thuật. Đối với đào tạo ngoài công việc nên sử dụng thêm các hình thức như mời chuyên gia giảng dạy, các cuộc họp và thảo luận nhóm để đút rút kinh nghiệm thực tế.

Nhằm nâng cao và duy trì chất lượng, tăng năng suất và đảm bảo an toàn lao động, việc đào tạo nhận thức và tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành cho người lao động là rất cần thiết.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng