Đào tạo Doanh nghiệp

 

Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp cần liên tục cải tiến và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng tình hình mới, nâng cao năng lực cạnh tranh. Mỗi doanh nghiệp lại có đặc thù văn hóa riêng và trình độ công nghệ cũng như khả năng nguồn nhân lực khác nhau. Do đó để áp dụng thành công các nội dung 5S, Kaizen, PDCA, Lean, TPM vào thực tế sản xuất thì phải có phương pháp hướng dẫn phù hợp, thậm chí là cầm tay chỉ việc. Với các chương trình đào tạo thực tế, do các chuyên gia từng kinh qua các vị trí quản lý sản xuất ở các công ty lớn huấn luyện, IMQ với phương châm Năng suất Chất lượng tạo Giá trị Gia tăng, bám sát hiện trường, huấn luyện thực hành tại chỗ luôn làm hài lòng các khách hàng khó tính nhất bằng sự nhiệt tình và tận tâm của mình.  
Chi tiết vui lòng liên hệ


IMQ - Năng suất Chất lượng tạo Giá trị Gia tăng


Email: ceo@imq.vn 

Di động: 0906662999

 

 

 


Đã thêm vào giỏ hàng