Đào tạo ISO, 5S, Kaizen, Lean, TPM, dao tao ISO 9001

Cách nhìn mới về Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001 của Chuyên gia tư vấn ISO
Cách nhìn mới về Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001 của Chuyên gia tư vấn ISO

604 Lượt xem

Tổng quan về Hệ thống Quản lý Chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Cách nhìn mới khi tư vấn ISO của chuyên gia trước trạng thái bình thường mới của nền kinh tế Việt Nam. Lợi ích cụ thể khi thực hiện theo ISO 9001:2015 đối với tổ chức cũng như đối với mỗi cá nhân trong công ty. Làm thế nào để khai thác hiệu quả HTQLCL dưới góc độ của chuyên gia tư vấn ISO. Trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn ISO cũng như chứng nhận HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001.

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng