Cách nhìn mới về Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001 của Chuyên gia tư vấn ISO

Tổng quan về Hệ thống Quản lý Chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Cách nhìn mới khi tư vấn ISO của chuyên gia trước trạng thái bình thường mới của nền kinh tế Việt Nam. Lợi ích cụ thể khi thực hiện theo ISO 9001:2015 đối với tổ chức cũng như đối với mỗi cá nhân trong công ty. Làm thế nào để khai thác hiệu quả HTQLCL dưới góc độ của chuyên gia tư vấn ISO. Trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn ISO cũng như chứng nhận HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001.

 NỘI DUNG:

 

+Tổng quan về Hệ thống Quản lý Chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
+Lợi ích cụ thể khi thực hiện theo ISO 9001:2015 đối với tổ chức cũng như đối với mỗi cá nhân trong công ty
+Làm thế nào để khai thác hiệu quả HTQLCL?
+Duy trì ISO như thế nào để tối ưu hóa lợi ích?
+Cách nhìn mới về HTQLCL ISO 9001:2015
+Trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn cũng như chứng nhận HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

THỜI GIAN: 01 buổi – Sáng thứ bảy 29/05/2021

 CHI PHÍ: MIỄN PHÍ

ĐỊA ĐIỂM: TP.HCM, vị trí cụ thể thông báo trước 3 ngày băng tin nhắn.

LIÊN HỆ: 0913081999

 GIẢNG VIÊN: Chuyên gia NGUYỄN QUỐC MINH
+Chuyên gia Đánh giá Trưởng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9000
+Kinh nghiệm 20 năm Tư vấn, Đánh giá, Đào tạo, Cải tiến Năng suất chất lượng cho hơn 500 Doanh nghiệp, Tổ chức.
+Nguyên Chuyên gia nguồn Tổ chức Năng suất Châu Á (APO - Tokyo - Japan)

Hơn 20 năm giảng dạy và tư vấn các chủ đề: Lean Manufacturing, TPM, Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9000, Chuyên gia Đánh giá Chất lượng Nội bộ (IQA), ISO 14000, OHSAS 18000, HACCP, ISO 22000;  Các Công cụ Thống Kê Cải tiến Chất lượng, 5S, Kaizen, PDCA,...


Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng