Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 94)

Chuyên gia tư vấn ISO 9001, khẳng định, hoạt động tự kiểm soát có thể có nhiều hình thức. Trong một công ty khi mọi người cùng thực hiện một công việc hoặc đưa ra ý kiến theo từng nhóm, trình bày các vấn đề liên quan đến chất lượng, chi phí, hiệu quả và an toàn lao động, hoặc cố gắng kiểm soát và cải tiến mà không cần phải có sự chỉ đạo của nhóm trưởng thì họ phải có các hoạt động tự kiểm soát. 

HỆ THỐNG TỰ KIỂM SOÁT 

Chuyên gia tư vấn ISO 9001, khẳng định, hoạt động tự kiểm soát có thể có nhiều hình thức. Trong một công ty khi mọi người cùng thực hiện một công việc hoặc đưa ra ý kiến theo từng nhóm, trình bày các vấn đề liên quan đến chất lượng, chi phí, hiệu quả và an toàn lao động, hoặc cố gắng kiểm soát và cải tiến mà không cần phải có sự chỉ đạo của nhóm trưởng thì họ phải có các hoạt động tự kiểm soát. 

Theo chuyên gia tư vấn ISO ISO 9001, mục đích của việc xây dựng hệ thống tự kiểm soát là nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm bớt trách nhiệm cho các cá nhân trong việc quản lý, giúp họ tập trung vào những công việc quan trọng hơn. Hệ thống này cần tạo điều kiện cho việc phân công công việc, đào tạo và tự quản lý công việc một cách thích hợp. 

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001  cho thấy cần có sự uỷ quyền để cấp dưới có thể tự kiểm tra công việc hàng ngày. Các nhóm chất lượng hoạt động tự quản để thực hiện các hoạt động cải tiến chính xác. 

Thông qua hoạt động tự quản của nhóm chất lượng những cán bộ cấp cao hơn không nên sao nhãng sự quan tâm tới  hoạt động tập thể( teamwork) của các nhóm . Họ vẫn cần phải tiếp tục giúp đỡ và tư vấn cho các nhóm. 

Hiệu quả quản lý tỷ lệ nghịch với số các mục được quản lý. Do vậy điều quan trọng là thực hiện chế độ tự kiểm soát trong đó mỗi người đều phải tự kiểm soát mình. 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng