Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 96)

Chuyên gia  tư vấn ISO 9001 khẳng định để thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch về năng suất, chất lượng, thời gian giao hàng, chi phí và an toàn lao động..thì Ban lãnh đạo cần phải đưa ra các mệnh lệnh và chỉ thị chính xác cho cấp dưới đồng thời cần tiến hành việc kiểm tra và giám sát họ theo một tiến trình phù hợp và nhất quán.

GIÁM SÁT CẤP DƯỚI LÀM NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Kiểm tra và giám sát nhân viên cấp dưới có nghĩa là đưa ra cho họ các chỉ thị chính xác; hướng dẫn trước những điểm cần thiết. Để đảm bảo rằng cấp dưới làm việc theo đúng các chỉ dẫn và khẳng định rằng công việc đã được hoàn thành.

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, để thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch thì lãnh đạo cần phải đưa ra các mệnh lệnh và chỉ thị chính xác cho cấp dưới đồng thời cần tiến hành việc kiểm tra và giám sát họ một cách phù hợp như dưới đây

  1. Những chỉ thị công việc rõ ràng.

Đưa ra các chỉ thị rõ ràng về số lượng, thời hạn giao hàng, các phương pháp làm việc, các tiêu chuẩn phải tuân theo, báo cáo những tình huống bất thường. Truyền đạt những điểm quan trọng và "sở trường" đối với công việc.

  1. Tuân thủ các tiêu chuẩn

Cần đảm bảo rằng những người vận hành tuân theo các thao tác tiêu chuẩn, việc giáo dục và đào tạo trước là cần thiết. Quan sát kỹ lưỡng các thao tác thực tế để đánh giá những người vận hành có thực hiện như đã nêu trong các tiêu chuẩn thao tác. Nếu có những vấn đề phát sinh sau khi bắt đầu những thao tác, cần đào tạo lại những người vận hành

  1. Đánh giá kỹ năng của cấp dưới và hướng dẫn công việc. Cần đảm bảo rằng các công việc giao cho cấp dưới phù hợp với khả năng của họ, hoặc có thể giao những việc hơi phức tạp hơn khi bạn hy vọng nâng cao các kỹ năng của họ. Ở  trường hợp sau,  rất cần có sự hướng dẫn đầy đủ. Khi mức độ kỹ năng đã được nâng cao cần có những biện pháp khen thưởng cụ thể.

  1. Những chỉ dẫn về việc báo cáo

Cần tạo ra cho những người vận hành thói quen báo cáo ngay khi đã hoàn thành công việc hoặc nếu cần thì ngay cả khi đang tiến hành cũng như khi họ phát hiện có sự vận hành không bình thường. Các cán bộ quản lý phải luôn đáp ứng và kiểm tra các nguyên nhân khi nhận được báo cáo về những khuyết tật.

Chuyên gia  tư vấn ISO 9001 khẳng định để thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch về năng suất, chất lượng, thời gian giao hàng, chi phí và an toàn lao động..thì Ban lãnh đạo cần phải đưa ra các mệnh lệnh và chỉ thị chính xác cho cấp dưới đồng thời cần tiến hành việc kiểm tra và giám sát họ theo một tiến trình phù hợp và nhất quán.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng