Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 34)

LƯU KHO VÀ THU THẬP NGUYÊN VẬT LIỆU PHẾ THẢI

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, nhằm tránh dồn đống rác thải ở nơi làm việc bằng cách quy định nơi thu thập rác và tạo thói quen bỏ rác vào nơi quy định. Hệ thống để thu thập rác chính là các thùng đựng rác.

 

Để giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ, chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị cần phải thực hiện cả hai việc là lưu giữ rác thải và đề ra biện pháp thu thập chúng.

  1. Đặt thùng đựng rác tại vị trí cố định và đánh dấu để mọi người dễ nhìn thấy.
  2. Phân loại rác và thu thập chúng. Ví dụ như, chuẩn bị một thùng đựng giấy loại, một thùng đựng giẻ bẩn, một thùng đựng phoi kim loại, một thùng đựng mảnh thuỷ tinh và tạo thói quen phân loại chúng khi vất chúng vào thùng rác. Điều này cũng rất cần thiết cho việc phân loại những gì có thể sử dụng được những gì cần bỏ đi.
  3. Triển khai hệ thống thu thập rác theo thời gian biểu thường xuyên. Quy định ngày và thời gian thu gom rác.
  4. Điều quan trọng hơn ngoài việc thu gom rác là tránh việc dồn đống rác thải đã thu gom được. Bởi vậy cần xem xét bắt đầu từ giai đoạn thiết kế sản phẩm, phương pháp sản xuất, nguyên vật liệu, phương pháp bao gói sản phẩm để giảm thiểu số lượng rác có thể thải ra.
  5. Các nguyên tắc thu thập rác thải không chỉ sử dụng để thu thập rác trong phạm vi phân xưởng mà còn áp dụng để thu thập rác khu vực xung quanh nhà máy.

Như vậy, chuyên gia tư vấn ISO 9001 cho rằng  bằng cách quy định nơi thu thập rác và tạo thói quen bỏ rác vào nơi quy định, nơi làm việc sẽ sạch sẽ, phòng tránh được tai nan lao động và làm nền tảng cho tăng năng suất

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng