Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 7)

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 7)

TƯ VẤN ISO CHO DOANH NGHIỆP CẦN CHÚ Ý GÌ?

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHI TƯ VẤN ISO.

Doanh nghiệp nhỏ thường lơ là trong việc kiểm soát chất lượng vì cho rằng sẽ phải tăng chi phí khi thực hiện kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Chỉ khi đối mặt với áp lực làm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và liên tục bị mất khách hàng hay khách hàng khiếu nại thì mới hiểu nhưng đã muộn, để giải quyết tình trạng trên ...

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 7)

 

TƯ VẤN ISO CHO DOANH NGHIỆP CẦN CHÚ Ý GÌ? 

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHI TƯ VẤN ISO.

Doanh nghiệp nhỏ thường lơ là trong việc kiểm soát chất lượng vì cho rằng sẽ phải tăng chi phí khi thực hiện kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Chỉ khi đối mặt với áp lực làm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và liên tục bị mất khách hàng hay khách hàng khiếu nại thì mới hiểu nhưng đã muộn, để giải quyết tình trạng trên chuyên gia tư vấn ISO IMQ xin chia sẻ với các chủ doanh nghiệp cách thức đơn giản nhưng quan trọng cho người quản lý sản xuất để kiểm soát chất lượng để giảm chi phí, tránh việc xuất hiện những lỗ nhỏ mà làm đắm thuyền. Đó là việc xây dựng kế hoạch kiểm soát quá trình trong khi thực hiện tư vấn ISO.

Kế hoạch kiểm soát quá trình là một kế hoạch chỉ ra các điểm kiểm soát trong quá trình sản xuất cần phải duy trì, ổn định sản xuất sản phẩm, bao gồm:

(1) Xác định "chất lượng" của quá trình
(2) Lập chuẩn mục kiểm soát
(3) Chỉ rõ phương pháp được xác nhận đạt chất lượng 
(4) Chỉ rõ hệ thống kiểm tra

Một kế hoạch kiểm soát quá trình mà các chuyên gia tư vấn ISO IMQ luôn khuyến khích doanh nghiệp làm là: Tóm tắt Sơ đồ quy trình kiểm soát chất lượng. 

Sơ đồ “Kiểm soát chất lượng quá trình" được định nghĩa như một tiêu chuẩn kiểm soát trong quá trình sản xuất mà trong đó mô tả quy trình được sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm và các yêu cầu kiểm tra trong quá trình. Đây là một công cụ đánh giá để kiểm soát việc thực hiện và xác nhận kết quả.

Theo kinh nghiệm tư vấn ISO, chuyên gia tư vấn IMQ cho rằng một kế hoạch kiểm soát quá trình được soạn thảo để kiểm soát các yếu tố bao gồm các cán bộ công nhân viên, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị và phương pháp.. trong quá trình sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

 

1.Phác thảo kế hoạch kiểm soát quá trình 

Quá trình phác thảo kế hoạch kiểm soát quá trình mà chuyên gia tư vấn ISO IMQ đưa ra thường bao gồm. 

(1) Trình bày ngắn gọn quá trình sản xuất từ khâu đầu đến khâu cuối
(2) Trình bày  mỗi quá trình với nội dung sau đây, 
a) Tên quá trình, thiết bị/nguyên vật liệu được sủ dụng, 
b) Các mục kiểm soát, các phương pháp kiểm soát, 
c) Các chuẩn mực liên quan, 
d) Các mục kiểm tra / đánh giá và phương pháp thực hiện, 
e) Người giám sát, tiêu chuẩn xem xét kết quả, 
f) Người đánh giá, phương pháp giải quyết các vấn đề ngoài giới hạn kiểm soát, 
g) Những phát hiện v.v...

2. Kinh nghiệm kiểm soát các kết quả quá trình khi thực hiện tư vấn ISO  

Biểu đồ kiểm soát chất lượng có hai khía cạnh để sử dụng: Để xác nhận rằng có thể chấp nhận các sản phẩm đã sản xuất và cung cấp thông tin phản hồi đối với quá trình khi có một giá trị bất thường xuất hiện.

(1) Các sơ đồ kiểm soát, đồ thị và phiếu kiểm tra v.v... được sử dụng để xác nhận các kết quả.
(2) Phân tích các yếu tố (phân tích quá trình)

Sử dụng biểu đồ đặc tính, biểu đồ phân tán, biều đồ phân vùng và các kỹ thuật kiểm soát khác để phát hiện mối quan hệ nhân quả.

Các yếu tố sản xuất bao gồm con người, nguyên vật liệu, máy móc, phương pháp vận hành và môi trường cần được kiểm soát

Nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các bên lên quan, quá trình sản xuất cần phải duy trì, ổn định. Vậy nên chuyên gia tư vấn ISO IMQ khuyến nghị một công cụ đánh giá, kiểm soát việc thực hiện và xác nhận kết quả quá trình tạo ra sản phẩm đó cần được thiết lập và thực thi nhất quán.

Nguyễn Thế Cường, MBA

Xem thêm bài viết theo link dưới đây

Tư vấn ISO là gì?


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng