Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 16)

Nơi lưu trữ phải được phân loại rõ với số và địa chỉ trên các giá nhằm đảm bảo việc lưu kho và lấy hàng một cách nhanh chóng và cần đưa ra các tiêu chí thích hợp cho việc lưu trữ hàng tồn kho và  các sản phẩm khuyết tật.

TIÊU CHÍ CHO VIỆC LƯU TRỮ NHỮNG SẢN PHẨM, BÁN THÀNH PHẨM KHUYẾT TẬT VÀ

HÀNG TỒN KHO

Các tiêu chí lưu giữ những sản phẩm, bán thành phẩm khuyết tật và hàng tồn kho bao gồm: vị trí, phương pháp, thời gian lưu trữ sản phẩm hư, bán thành phẩm hỏng và hàng tồn kho.

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, để sử dụng nơi làm việc hiệu quả và để quản lý nơi lưu trữ các sản phẩm bằng việc xác định các tiêu chí lưu giữ sản phẩm khuyết tật và sản phẩm phải làm lại xuất hiện trong quá trình sản xuất cũng như các thành phẩm, và bằng loại bỏ  những vật dụng không cần thiết tại nơi làm việc.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến cáo cần xác định các tiêu trí lưu trữ như dưới đây:

  1. Đối tượng và vị trí lưu trữ
  2. Phương pháp lưu trữ
  3. Số lượng sản phẩm và thời gian lưu trữ
  4. Phân công cán bộ chịu trách nhiệm
  5. Thời gian lưu kho
  6. Phương pháp bảo quản chất lượng trong quá trình lưu trữ.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khẳng định nơi lưu trữ phải được phân loại rõ với số và địa chỉ trên các giá nhằm đảm bảo việc lưu kho và lấy hàng một cách nhanh chóng và cần đưa ra các tiêu chí thích hợp cho việc lưu trữ hàng tồn kho và  các sản phẩm khuyết tật.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng