Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 3)
Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 3)

76 Lượt xem

Khi tư vấn ISO, chuyên gia tư vấn ISO IMQ luôn lưu ý về các yêu cầu bảo dưỡng là các yêu cầu kỹ thuật có liên quan đến việc bảo dưỡng, bao gồm các loại hình bảo dưỡng, chu kỳ bảo dưỡng và các phương pháp bảo dưỡng. Các loại hình bảo dưỡng bao gồm (1) Bảo dưỡng định kỳ (2) bảo dưỡng dựa trên tình trạng thiết bị (3) và bảo dưỡng khi hỏng hóc. Việc lựa chọn phương pháp bảo dưỡng được xác định trên 
Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 2)
Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 2)

88 Lượt xem

LÀM SAO XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ CHÍNH?  Theo chuyên gia tư vấn ISO tại IMQ, để tiến hành bảo dưỡng hiệu quả nhất, Doanh nghiệp cần cần xác định mức độ quan trọng của các phương tiện máy móc và thiết bị là  rất cần thiết. Căn cứ theo các mức độ này, sẽ  xác định được các phương pháp bảo dưỡng phương tiện máy móc và thiết bị một cách hiệu quả. Theo hiệp hội kỹ sư Nhật bản, Tầm quan trọng của các phương tiện máy móc  và thiết bị được xác định dựa trên các tiêu chí như sau: 
Bật mí kinh nghiệm IMQ khi tư vấn ISO (Kỳ 1)
Bật mí kinh nghiệm IMQ khi tư vấn ISO (Kỳ 1)

102 Lượt xem

Bật mí kinh nghiệm IMQ khi tư vấn ISO (Kỳ 1). Chuyên gia tư vấn ISO IMQ  cho rằng mục đích của Quy trình xử lý máy móc thiết bị hư hỏng là cần phải tìm ra những bộ phận hư hỏng, điều tra nguyên nhân và tiến hành xử lý. Thông qua những biện pháp này để khôi phục một cách nhanh chóng các phương tiện máy móc thiết bị đó đi vào hoạt động, phục vụ sản xuất kinh doanh và tránh tái diễn. Theo chuyên gia tư vấn ISO IMQ, Quy trình bảo trì xử lý máy móc thiết bị hư hỏng cần có các nội dung sau:

Hiển thị 1 - 3 / 16 kết quả

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng