Chia sẻ kinh nghiệm tư vấn 5S

Thưa quý vị, chỉ khi đối mặt với áp lực làm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng thì mới hiểu, chuyên gia tư vấn IMQ xin chia sẻ với quí dzi thông tin nhỏ, nhưng quan trọng cho người quản lý sản xuất

PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CÁC SẢN PHẨM TỐT VÀ SẢN PHẨM KHUYẾT TẬT

Phương pháp nhận biết bao gồm việc xác định những đặc tính (ví dụ: hình dạng, kích cỡ, tính chính xác, chất lượng vật liệu, bề ngoài) của thành phẩm, bán thành phẩm  khuyết tật bằng trực quan.

Theo chuyên gia tư vấn 5S, nhằm tránh để lẫn cả các sản phẩm khuyết tật trong số thành phẩm và bán thành phẩm, cần có dấu hiệu nhân biết  để lưu kho được đúng.

  1. Xác định đối tượng và phương pháp để nhận biết
  • Nhận biết các lô hàng
  • Tìm ra những sản phẩm riêng lẻ
  1. Xác định dấu hiệu nhận biết
  • Đánh dấu những sản phẩm bị khuyết tật bằng cách treo biển đỏ ghi "sản phẩm hỏng", hoặc đánh dấu màu đỏ, hoặc dán băng dính mầu, v.v...
  • Sơn đỏ hoặc đánh dấu bằng chữ đỏ trên thùng, can hoặc vị trí có sản phẩm loại bỏ.

3. Xác định thùng (can) hoặc vị trí có sản phẩm loại bỏ theo từng hạng mục

  • Theo sản phẩm
  • Theo thành phần

Chuyên gia tư vấn 5S khuyến cáo, cần tuân theo tiêu chí đánh giá, phân biệt và huỷ bỏ ngay lập tức những sản phẩm được xác định là khuyết tật nhằm tránh nhầm lẫn với sản phẩm tốt.

 

Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 24)
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 24)

20 Lượt xem

Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 24) CÁC LỐI ĐI Ở NƠI LÀM VIỆC     Theo chuyên gia tư vấn iso 9001 "Lối đi" có nghĩa là các hành lang ở nơi làm việc được dùng như những đường đi bộ cho các công nhân và đường để vận chuyển các đồ vật. Để đảm bảo an toàn cho các công nhân khi di chuyển và duy trì hành lang thông thoáng khi vận chuyển đồ vật tại nơi làm việc, chuyên gia tư vấn iso 9001 khuyến nghị cần đánh dấu lối đi phải luôn rõ ràng, dễ nhận thấy một cách nhất quán:
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 23)
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 23)

33 Lượt xem

Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 23) ĐÁNH DẤU CÁC KHU VỰC LƯU GIỮ PHỤ TÙNG, ĐỒ GÁ LẮP, DỤNG CỤ VÀ THÀNH PHẨM. Theo chuyên gia tư vấn iso 9001 "Đánh dấu khu vực lưu giữ" có nghĩa là đánh dấu các khu vực, vị trí và các giá qui định ở nơi làm việc bằng các khoản mục và điểm xử lý. Để kiểm soát bán thành phẩm một cách chính xác và đảm bảo sử dụng các đồ vật một cách hiệu quả thông qua việc giảm lãng phí và không hiệu quả do phải tìm kiếm.
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 22)
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 22)

25 Lượt xem

Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 22) TIÊU CHÍ THIẾT LẬP CÁC LỐI ĐI TRONG KHU VỰC LÀM VIỆC          Để đảm bảo an toàn cho các công nhân khi đi lại ở nơi làm việc và tạo điều kiện sử dụng hiệu quả các phương tiện vận chuyển ở nơi làm việc, chuyên gia tư vấn iso 9001 khuyến nghị cần phải thiết lập các tiêu chí cho các lối đi lại trong khu vực làm việc.

Hiển thị 1 - 3 / 39 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng