Tư vấn ISO

 

 

 

Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 96)
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 96)

1029 Lượt xem

Chuyên gia  tư vấn ISO 9001 khẳng định để thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch về năng suất, chất lượng, thời gian giao hàng, chi phí và an toàn lao động..thì Ban lãnh đạo cần phải đưa ra các mệnh lệnh và chỉ thị chính xác cho cấp dưới đồng thời cần tiến hành việc kiểm tra và giám sát họ theo một tiến trình phù hợp và nhất quán.
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 95)
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 95)

1277 Lượt xem

Kinh nghiệm tư  vấn ISO 9001 chỉ ra rằng, Để đạt được các mục tiêu của Công ty, các cán bộ quản lý cần phải nhận thức rõ  chính sách của Công ty và các mục tiêu quản lý của mình về chất lượng, số lượng, chi phí và an toàn  cho các nhân viên cấp dưới.
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 94)
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 94)

955 Lượt xem

Chuyên gia tư vấn ISO 9001, khẳng định, hoạt động tự kiểm soát có thể có nhiều hình thức. Trong một công ty khi mọi người cùng thực hiện một công việc hoặc đưa ra ý kiến theo từng nhóm, trình bày các vấn đề liên quan đến chất lượng, chi phí, hiệu quả và an toàn lao động, hoặc cố gắng kiểm soát và cải tiến mà không cần phải có sự chỉ đạo của nhóm trưởng thì họ phải có các hoạt động tự kiểm soát. 

Hiển thị 1 - 3 / 111 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng