Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 60)
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 60)

26 Lượt xem

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy Quy trình giải quyết vấn đề sử dụng các phương pháp kiểm soát chất lượng  dựa trên thực tế và các dữ liệu. Quy trình này nhằm (1) phòng ngừa các sai lầm tái diễn tại nơi làm việc bằng cách thực hiện phương pháp phòng ngừa dựa trên việc xác nhận nguyên nhân của vấn đề và (2) giải quyết các vấn đề thông qua việc sử dụng các phương pháp cải tiến.
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 58)
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 58)

25 Lượt xem

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, quy mô tham gia cần được xác định để triển khai hoạt động nhóm cải tiến theo mức độ phù hợp. Tất cả các nhân viên nên tham gia vào hoạt động nhóm cải tiến khi các hoạt động này là một phần của chương trình thúc đẩy năng suất và chất lượng của công ty. Tuỳ vào thực tế của từng công ty, mức độ tham gia nhóm cải tiến là khác nhau
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 57)
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 57)

38 Lượt xem

Kinh nghiệm tư  vấn ISO 9001 cho thấy Nhóm cải tiến sẽ làm bộc lộ một cách đầy đủ năng lực của cán bộ nhân viên trong công ty và cuối cùng là phát huy tối đa năng lực của họ, tôn trọng con người, xây dựng cuộc sống có ý nghĩa và tạo ra môi trường làm việc vui vẻ để đóng góp vào việc cải tiến và phát triển của doanh nghiệp

Hiển thị 1 - 3 / 74 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng