Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 91)
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 91)

49 Lượt xem

Chuyên gia tư  vấn ISO cho rằng cán bộ quản lý cần khẳng định rằng nhiệm vụ của các phòng ban và các bộ phận đã được chỉ rõ và họ có đủ quyền hạn cần thiết để tiến hành công việc. Nội dung quyền hạn và trách nhiệm cần được lập thành tiêu chuẩn để cấp dưới thực hiện.
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 90)
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 90)

65 Lượt xem

Chuyên gia tư vấn ISO chỉ ra rằng cần hiểu rõ thực trạng công việc và xác định kế hoạch tiếp nối cụ thể bằng cách so sánh những thay đổi hàng ngày và giá trị mục tiêu
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 89)
Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 89)

95 Lượt xem

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, trong quản lý hàng ngày, cán bộ cần chỉ rõ các công việc mà họ và các cấp dưới của họ được giao phụ trách. Các cán bộ quản lý cần tiêu chuẩn hoá phương pháp báo cáo sự cố cho các bên có liên quan, các hành động hỗ trợ của những người có trách nhiệm và biện pháp phòng ngừa sự tái diễn. Cán bộ quản lý có thể yêu cầu cấp dưới nhận uỷ quyền làm thay họ.

Hiển thị 1 - 3 / 106 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng