Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 (Kỳ 13)
Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 (Kỳ 13)

162 Lượt xem

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 (Kỳ 13) KHI TƯ VẤN ISO 9001, LẬP TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN - NÓI THÌ DỄ LÀM ĐƯỢC  MỚI KHÓ Khi thực hiện tư vấn ISO 9001, chuyên gia tư vấn cần lưu ý các nguyên tắc và tiêu chuẩn nội bộ của công ty là các thoả thuận nội bộ để tiến hành các hoạt động thích hợp. Hoạt động tư vấn ISO 9001 cho thấy mục đích của việc thiết lập các tiêu chuẩn công việc và tiêu chuẩn hoạt động sẽ tạo ra một nền tảng cơ sở cho việc ...
Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 (kỳ 12)
Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 (kỳ 12)

126 Lượt xem

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 (kỳ 12) VÌ SAO KHI TƯ VẤN ISO 9001 QUAN TRỌNG LÀ THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT BAN ĐẦU? Khi tư vấn ISO 9001, việc thiết lập Hệ thống kiểm  soát ban đầu liên quan đến việc tổ chức và xây dựng thủ tục để phát hiện các vấn đề khác nhau tại giai đoạn đầu tiên trong quá trình sản xuất sản phẩm mới để giải quyết các vấn đề này một cách nhanh chóng và lập phương pháp kiểm soát quá trình. Kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn ISO 9001 IMQ là ... 
Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO, áp dụng ISO 9001 (Kỳ 11)
Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO, áp dụng ISO 9001 (Kỳ 11)

148 Lượt xem

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO, áp dụng ISO 9001 (Kỳ 11) TRONG TƯ VẤN ISO, DUY TRÌ VÀ SOÁT XÉT CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH - VIỆC NHỎ NHƯNG CHỚ COI THƯỜNG. Một hoạt động quan trọng khi tư vấn ISO cho các doanh nghiệp sản xuất là hướng dẫn xây dựng các hướng dẫn vận hành hay còn gọi là xây dựng tiêu chuẩn vận hành máy móc thiết bị. Giống như các tiêu chuẩn kỹ thuật khác, các tiêu chuẩn vận hành. cũng cần phải được cập nhật thông qua việc duy trì và soát xét một cách xác thực sao cho ... 

Hiển thị 1 - 3 / 28 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng