Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 92)

Chuyên gia tư vấn ISO cho rằng Kiểm soát sự thay đổi là một quy trình tiêu chuẩn được thực hiện khi yếu tố  sản xuất thay đổi nhằm mục đích cải tiến hoặc thực hiện các bước phòng ngừa  sự cố tái diễn. 

KIỂM SOÁT SỰ THAY ĐỔI – KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT       

Kiểm soát sự thay đổi là một quy trình tiêu chuẩn được thực hiện khi yếu tố  sản xuất thay đổi nhằm mục đích cải tiến hoặc thực hiện các bước phòng ngừa  sự cố tái diễn. 

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, để tránh sản phẩm khuyết tật, cần tiêu chuẩn hoá quy trình thay đổi yếu tố sản xuất. Từ đó dự đoán trước những điểm bất thường có thể sẽ xảy ra khi thay đổi các yếu tố sản xuất.  

Thực tế cho thấy, khi yếu tố sản xuất  thay đổi thường xảy ra những trường hợp sau: 

 1. Chất lượng thay đổi nhưng không đạt mức mục tiêu. 

 1. Chất lượng không thay đổi theo mức mục tiêu. 

 1. Chất lượng đã thay đổi như dự định nhưng các đặc tính chất lượng khác cũng thay đổi, tạo ra kết quả không như dự tính. 

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, kiểm soát sự thay đổi có nghĩa là thực hiện những nội dung dưới đây để phòng ngừa khuyết tật và đưa ra những hành động thích hợp để khắc phục điểm không phù hợp mới. 

 

 1. Kiểm tra xem những thay đổi yếu tố sản xuất có ảnh hưởng tới đặc tính chất lượng hay không. 

 1. Thực hiện các thay đổi khác có liên quan đến những thay đổi điều kiện sản xuất. 

 1. Chỉ rõ những người có trách nhiệm và người được giao nhiệm vụ trong việc thay đổi yếu tố sản xuất. 

 1. Tránh việc người mua và người cung cấp nguyên vật liệu chính đưa ra những thay đổi khi chưa được phép. Yêu cầu họ thực hiện theo hướng dẫn của những người có trách nhiệm. 

 1. Đào tạo cho cả những người được giao nhiệm vụ và công nhân để các yếu tố sản xuất được thay đổi đúng. 

 1. Nghiên cứu xem việc thay đổi các yếu tố sản xuất làm thay đổi chi phí như thế nào. 

 1. Phân tích các yếu tố sản xuất trước và sau khi thay đổi, những sản phẩm chưa hoàn chỉnh và những sản phẩm đã hoàn chỉnh. 

 1. Tránh những tiêu chuẩn trước và sau khi thay đổi bị lẫn lộn với nhau. 

 1. Người có trách nhiệm trong việc thay đổi yếu tố sản xuất ban đầu phải theo dõi và giám sát đầy đủ. 

 1. Kiểm tra và thử nghiệm đầy đủ sản phẩm cuối cùng và xác nhận những thay đổi chất lượng.  

 1. Tiêu chuẩn hóa hệ thống kiểm soát sự thay đổi bằng cách chuẩn hoá quy trình sản xuất mới đã được chứng minh. 

 Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khẳng định, Để tránh sản phẩm khuyết tật, cần tiêu chuẩn hoá quy trình thay đổi yếu tố sản xuất. Từ đó dự đoán trước những điểm bất thường có thể sẽ xảy ra khi thay đổi các yếu tố sản xuất. 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng