Đào tạo inhouse ISO

Chương trình Đào tạo Kaizen (In-house theo yêu cầu và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp)
Chương trình Đào tạo Kaizen (In-house theo yêu cầu và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp)

1118 Lượt xem

Để mong muốn “cải tiến năng suất” trở thành hiện thực, doanh nghiệp cần có cách tiếp cận thích hợp. Tại các nước Nhật Bản, Singapore, Malaysia, … hoạt động cải tiến năng suất được thực hiện rộng rãi tại doanh nghiệp từ nhiều thập kỷ qua. Vậy hãy bắt đầu tiếp cận với công cụ đơn giản nhất KAIZEN. Các nguyên lý cơ bản của Kaizen. Tư vấn tổ chức hoạt động Kaizen và ứng dụng mô hình 3 cấp độ: Sáng tạo, Đổi mới & Cải tiến. Phiếu đề xuất ý tưởng cải tiến KAIZEN. Phương pháp đánh giá, duy trì KAIZEN.

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng