Chương trình Đào tạo Kaizen (In-house theo yêu cầu và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp)

Để mong muốn “cải tiến năng suất” trở thành hiện thực, doanh nghiệp cần có cách tiếp cận thích hợp. Tại các nước Nhật Bản, Singapore, Malaysia, … hoạt động cải tiến năng suất được thực hiện rộng rãi tại doanh nghiệp từ nhiều thập kỷ qua. Vậy hãy bắt đầu tiếp cận với công cụ đơn giản nhất KAIZEN. Các nguyên lý cơ bản của Kaizen. Tư vấn tổ chức hoạt động Kaizen và ứng dụng mô hình 3 cấp độ: Sáng tạo, Đổi mới & Cải tiến. Phiếu đề xuất ý tưởng cải tiến KAIZEN. Phương pháp đánh giá, duy trì KAIZEN.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KAIZEN TEIAN - HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN LIÊN TỤC

 

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, việc cải tiến năng suất tại các doanh nghiệp mang ý nghĩa rất quan trọng. Cải tiến năng suất giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt, đem lại lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp, nâng cao thu nhập của người lao động và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của xã hội.

Để mong muốn “cải tiến năng suất” trở thành hiện thực, doanh nghiệp cần có cách tiếp cận thích hợp. Tại các nước Nhật Bản, Singapore, Malaysia, … hoạt động cải tiến năng suất được thực hiện rộng rãi tại các doanh nghiệp từ nhiều thập kỷ qua. Vậy hãy bắt đầu tiếp cận với công cụ đơn giản nhất KAIZEN TEIAN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
* Các nguyên lý cơ bản của Kaizen Teian
* Hướng dẫn áp dụng biểu mẫu thực hành: Phiếu đề xuất ý tưởng cải tiến KAIZEN TEIAN, bảng phát hiện cơ hội KAIZEN TEIAN.
* Tư vấn tổ chức hoạt động Kaizen và ứng dụng mô hình 3 cấp độ: Sáng tạo, Đổi mới & Cải tiến.
* Nâng cấp hoạt động Cải tiến bằng PDCA/ QCC/ G8D
* Phương pháp đánh giá và duy trì Hệ thống KAIZEN TEIAN trong Công ty.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
* Đối với nhân viên:
1. Phát triển bản thân
2. Nâng cao kỹ năng làm việc
3. Tinh thần thoải mái, không stress.
* Đối với tổ chức:
1. Tăng năng suất, giảm lãng phí, đảm bảo chất lượng.
2. Môi trường năng động, thú vị, thu hút giữ nhân tài.
3. Học hỏi liên tục.

Chuyên gia ISO và cải tiến Năng suất Chất lượng NGUYỄN QUỐC MINH
* Kinh nghiệm 20 năm Tư vấn, Đánh giá, Đào tạo, Cải tiến Năng suất Chất lượng cho hơn 500 Doanh nghiệp, Tổ chức.
* Tốt nghiệp Học viện TEKO, Đan Mạch, Khóa học Quản lý Sản xuất Chuyên đề về Năng suất và Khóa Tư vấn Quản lý của Tập đoàn Tư vấn ECCI Group, India - Malaysia- Philippines
* Tác giả nhiều bài viết, phỏng vấn về chủ đề Chất lượng và Quản lý trên Thời báo Kinh Tế Sài Gòn, Doanh nhân Sài Gòn, Nhịp Cầu Đầu Tư...

 

PHÍ CHƯƠNG TRÌNH, HÌNH THỨC HUẤN LUYỆN
* Đào tạo Inhouse: khoá đào tạo được tổ chức theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp: 3.000.000 Đ (bao gồm tài liệu, di chuyển cho chuyên gia, chứng chỉ sau đào tạo…).
* Sau khóa đào tạo sẽ có phần hỗ trợ hướng dẫn thực hiện dự án chương trình Kaizen Teian từ phía chuyên gia dành cho doanh nghiệp được đào tạo.

LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo
Hotline: 091 308 1999
Email: tuvan@tuvanquanly.vn

 


Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng