Tư vấn ISO, chứng nhận ISO, chứng chỉ ISO, tư vấn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 27001

Tư vấn ISO, chứng nhận ISO, chứng chỉ ISO, tư vấn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 27001 là gì?

 

ISO là viết tắt của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc Tế (International Organization for Standardization). Tư vấn ISO, chứng nhận ISO, chứng chỉ ISO, tư vấn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 27001 là việc tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trên do tổ chức ISO ban hành. Hiện nay ở Việt Nam các doanh nghiệp đang áp dụng tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý phổ biến như Tiêu chuẩn ISO 9001 (Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng), Tiêu chuẩn ISO 14001 (Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý môi trường), Tiêu chuẩn ISO 22000 (Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm), Tiêu chuẩn ISO 45001 (Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp), Tiêu chuẩn ISO 27001 (Tiêu chuẩn hệ thống an toàn, an ninh thông tin) và một số tiêu chuẩn khác. Với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn ISO và cấp chứng chỉ ISO, đội ngũ chuyên gia tư vấn của IMQ vừa là chuyên gia tư vấn ISO vừa là các Chuyên gia đánh giá chứng nhận ISO, cấp chứng chỉ ISO tại các Tổ chức chứng nhận ISO uy tín như SGS, Quacert, GIC, URS, am hiểu tiêu chuẩn và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ thực hiện hoạt động tư vấn ISO 9001, tư vấn ISO 14001, tư vấn ISO 22000, tư vấn ISO 45001, tư vấn ISO 27001 để giúp Quý Công ty đạt các chứng chỉ ISO quốc tế với thời gian nhanh nhất và đồng thời nâng cao giá trị gia tăng và lợi nhuận cho khách hàng một cách bền vững. 


Chi tiết vui lòng liên hệ


IMQ - Năng suất Chất lượng tạo Giá trị Gia tăng


ceo@imq.vn 


0906662999


Đã thêm vào giỏ hàng