Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 95)

Kinh nghiệm tư  vấn ISO 9001 chỉ ra rằng, Để đạt được các mục tiêu của Công ty, các cán bộ quản lý cần phải nhận thức rõ  chính sách của Công ty và các mục tiêu quản lý của mình về chất lượng, số lượng, chi phí và an toàn  cho các nhân viên cấp dưới.

TRÁCH NHIỆM VÀ NHẬN THỨC VỀ CÔNG VIỆC – KHÔNG PHẢI GIÁM ĐỐC NÀO CŨNG BIẾT VIỆC NÀY

Các cán bộ quản lý cần phải gắng sức để đạt được các mục tiêu của công ty bằng cách xác định rõ chính sách của Công ty và các mục tiêu quản lý của mình về chất lượng, số lượng, chi phí và an toàn  cho các nhân viên cấp dưới.

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, các cán bộ quản lý cần nhận thức rõ vai trò và mục tiêu của họ trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của  công ty. Bao gồm:

  1. Nhận thức rõ ràng về công việc và quyền hạn của mình. Hiểu được mối tương giao với các phòng ban khác.

  1. Xác định rõ những điểm kiểm soát liên quan đến chất lượng công việc để xây dựng một tổ chức hoạt động có hiệu quả.

  1. Kiểm tra và hiểu được các đặc tính chất lượng của công việc, bằng cách định lượng chúng thông qua việc sử dụng các sơ đồ và đồ thị kiểm soát.

  1. Các cán bộ quản lý cần phát hiện những điều bất thường xảy ra tại các điểm kiểm soát và những sai sót trong công việc. Họ cần phải lập ra một hệ thống để các nhân viên cấp dưới có thể báo cáo kịp thời những sự cố và những sai sót mà họ phát hiện ra.

  1. Xây dựng một tổ chức để có thể nắm bắt ngay được tình trạng liên quan đến các sự cố bất thường, những sai sót và có thể phát hiện được nguyên nhân của nó. Tốt nhất là hợp tác được với những phòng ban khác khi cần đến chuyên môn của họ.

  1. Các cán bộ quản lý cần đẩy mạnh hoạt động tại nơi làm việc bằng cách hỗ trợ tích cực hoạt động của nhóm kiểm soát chất lượng và những hoạt động cải tiến khác.

  1. Xây dựng một hệ thống để xác minh xem các nhân viên cấp dưới có hiểu và có thực hiện đúng theo những nội dung đã được hướng dẫn không.

Kinh nghiệm tư  vấn ISO 9001 chỉ ra rằng, Để đạt được các mục tiêu của Công ty, các cán bộ quản lý cần phải nhận thức rõ  chính sách của Công ty và các mục tiêu quản lý của mình về chất lượng, số lượng, chi phí và an toàn  cho các nhân viên cấp dưới.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng