Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 58)

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, quy mô tham gia cần được xác định để triển khai hoạt động nhóm cải tiến theo mức độ phù hợp. Tất cả các nhân viên nên tham gia vào hoạt động nhóm cải tiến khi các hoạt động này là một phần của chương trình thúc đẩy năng suất và chất lượng của công ty. Tuỳ vào thực tế của từng công ty, mức độ tham gia nhóm cải tiến là khác nhau

QUY MÔ NHÓM CẢI TIẾN  NÊN NHƯ THẾ NÀO

Thông thường có 3 phương thức tham gia được chấp nhận trong hoạt động của nhóm cải tiến. Mức độ tham gia khác nhau đối với từng công ty.

  1. Tất cả các phòng ban và bộ phận trong công ty tham gia vào hoạt động này.
  2. Những đồng nghiệp (bao gồm hợp đồng dài hạn và ngắn hạn, làm ngoài giờ và những cộng tác viên của công ty) tham gia vào hoạt động.
  3. Chỉ những bộ phận lập nhóm cải tiến tham gia vào hoạt động.

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, quy mô tham gia cần được xác định để triển khai hoạt động nhóm cải tiến theo mức độ phù hợp. Tất cả các nhân viên nên tham gia vào hoạt động nhóm cải tiến khi các hoạt động này là một phần của chương trình thúc đẩy năng suất và chất lượng của công ty. Tuỳ vào thực tế của từng công ty, mức độ tham gia nhóm cải tiến là khác nhau. Dưới đây là những ví dụ điển hình:

  1. Sự tham gia của tất cả các phòng ban và bộ phận trong công ty

Phòng sản xuất, phòng quản lý và kiểm tra chất lượng, phòng cơ khí và bảo dưỡng văn phòng và kế toán, phòng vật tư và nguyên liệu, phòng kinh doanh và dịch vụ, phòng thiết kế và thử nghiệm, phòng máy tính, phòng dịch vụ kỹ thuật cùng các phòng ban và bộ phận khác.

  1. Sự tham gia tình nguyện của cá nhân (bao gồm hợp đồng dài và ngắn hạn, làm ngoài giờ và những cộng tác viên của công ty) cán bộ biên chế, quản đốc, tổ trưởng, trưởng bộ phận và trưởng các phòng ban.
  2. Sự tham gia của những bộ phận lập nhóm cải tiến

Tất cả những người cùng nơi làm việc tham gia vào các cuộc họp, trình bày ý kiến của họ và thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Sự tham gia của mọi nhân viên làm họ thích thú và tin tưởng và tạo sự suy nghĩ thống nhất và giúp cho nhóm người làm việc cùng một nơi có tinh thần đoàn kết và mở rộng khả năng.

Tuy nhiên mức độ tham gia nhóm QC khác nhau đối với từng công ty. Một số công ty chỉ phòng nghiên cứu và phát triển tham gia trong khi công ty khác chỉ có những nhân viên thường tham gia.

Điều mong muốn là trong tương lai, toàn bộ công nhân ở vị trí quan trọng đến tất cả các phòng ban và bộ phận đều tham gia.

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy phạm vi tham gia cần được xác định để triển khai hoạt động nhóm cải tiến theo mức độ phù hợp với từng mục tiêu của công ty.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng