IMQ chia sẻ kinh nghiệm tư vấn lean (Kỳ 2)

Kinh nghiệm tư vấn Lean (Kỳ 2). Máy móc, phương tiện và thiết bị sản xuất thường bị hư hỏng do quá trình sử dụng. Chúng cần được kiểm tra để phát hiện không chỉ trước khi vận hành mà cả khi bắt đầu và trong quá trình vận hành. Nếu cần, thì các hành động phải được tiến hành ngay lập tức để phòng ngừa các hỏng hóc xuất hiện. Vậy nên khi tư vấn lean, các nguyên tắc kiểm tra máy móc, thiết bị cần được thiết lập để làm cơ sở cho nhân viên vận hành thực hiện. Có hai loại kiểm tra như sau:

IMQ chia sẻ kinh nghiệm tư vấn lean (Kỳ 2)

 

ĐỪNG CHO CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY MÓC THIẾT BỊ  CHO ĐẾN KHI THỰC HIỆN NHỮNG VIỆC NÀY!

Máy móc, phương tiện và thiết bị sản xuất thường bị hư hỏng do quá trình sử dụng. Chúng cần được kiểm tra để phát hiện không chỉ trước khi vận hành mà cả khi bắt đầu và trong quá trình vận hành. Nếu cần, thì các hành động phải được tiến hành ngay lập tức để phòng ngừa các hỏng hóc xuất hiện.

Vậy khi tư vấn lean, các nguyên tắc kiểm tra máy móc, thiết bị cần được thiết lập để làm cơ sở cho nhân viên vận hành thực hiện.

Có hai loại kiểm tra:

1.Kiểm tra hàng ngày (kiểm tra tại thời điểm bắt đầu vận hành, kiểm tra vận hành, nạp thêm nhiên liệu và điều chỉnh) . “Kiểm tra hàng ngày” được thực hiện tại thời điểm bắt đầu vận hành và trong suốt quá trình vận hành. Mục đích của nó là phát hiện bất kỳ sự cố nào liên quan đến các điều kiện vận hành. Kiểu kiểm tra này cũng được hiểu như “kiểm tra vận hành”

2.Kiểm tra định kỳ-loại này được tiến hành theo các khoảng thời gian nhất định. Kiểm tra định kỳ là loại kiểm tra độ chính xác, được thực hiện bằng cách mở hoặc tháo rời máy trong khi ngừng vận hành.

Theo chuyên gia tư vấn lean IMQ , NGUYÊN TẮC KIỂM TRA HÀNG NGÀY  cần bao gồm:

1.Các nội dung kiểm tra hàng ngày

Các nội dung kiểm tra được xác định dựa trên sự ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm và sản lượng của máy móc, thiết bị. Việc kiểm tra cũng được tiến hành đối với các yếu tố như khói, tiếng động, mùi và độ rung mà máy móc và thiết bị tạo ra trong quá trình vận hành. Sự vận hành dễ dàng cũng cần được chú ý. Máy móc và thiết bị được kiểm tra thường xuyên bằng cách sử dụng thiết bị đo lường như dụng cụ đo áp lực dầu và dụng cụ đo áp lực cũng được kiểm tra một cách cơ bản hàng ngày.

2.Kiểm tra và các phương pháp kiểm tra hàng ngày

* Khi tiến hành kiểm tra nên sử dụng Phiếu kiểm tra trong đó quy định trước các nội dung và phương pháp kiểm tra.
* Việc kiểm tra nên được chính người vận hành thực hiện - những người thường xuyên tiếp xúc với các máy móc và thiết bị. Việc kiểm tra quy định bởi đội kiểm tra tại nơi làm việc theo bộ phận bảo dưỡng cũng rất cần thiết.

Các phương pháp kiểm tra cần dựa vào 5 giác quan bao gồm cả nhìn bằng mắt và sờ bằng tay.

3.Báo cáo và xác nhận nội dung việc kiểm tra hàng ngày

* Nội dung kiểm tra hàng ngày phải được đưa vào Phiếu kiểm tra và được cán bộ quản lý xác nhận.
* Khi sự cố được phát hiện, cần xử lý theo “Nguyên tắc xử lý sự cố”

Chuyên gia tư vấn lean IMQ lưu ý rằng “Phiếu kiểm tra” là một phiếu in trước các nội dung kiểm tra. Khi các nội dung kiểm tra đã được điền đầy đủ, phiếu kiểm tra chỉ ra các đặc tính và dữ liệu cần quan sát và nó được coi là công cụ hữu ích cho việc kiểm tra và phân tích. Phiếu kiểm tra là một trong “Bảy công cụ kiểm soát chất lượng”.

Ví dụ: Phiếu kiểm tra hàng ngày

 STT Bộ phận Nơi
kiểm tra 

Nội dung kiểm tra

(Các điểm kiểm tra) 

Phương pháp 
kiểm tra
Kết quả kiểm tra
1 Hộp số Mô tơ Có gây ra tiếng động không bình thường không?  Nghe  
2 Hộp số Mô tơ Có gây ra sự rung lắc không bình thường không? Nhìn  
3 Hộp số Mô tơ Có gây ra độ nóng không bình thường không? Sờ bằng tay  
4   Phanh  Có được dừng lại đúng vị trí không?  Nhìn  

 

Chuyên gia tư vấn lean IMQ cần khuyến nghị Ban lãnh đạo Nhà máy cần xây dựng Nguyên tắc kiểm tra hàng ngày nhằm phát hiện sự cố và những hỏng hóc – đảm bảo cho sự vận hành bình thường và phòng ngừa các khuyết tật và hỏng hóc xuát hiện đột ngột có thể làm ảnh hưởng  đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

Nguyễn Thế Cường, MBA

Xem thêm bài viết chia sẻ về tư vấn lean sau đây:

Làm thế nào để bắt đầu dự án Tư vấn Lean hiệu quả?


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng