Đào tạo

Cách nhìn mới về Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001 của Chuyên gia tư vấn ISO
Cách nhìn mới về Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001 của Chuyên gia tư vấn ISO

629 Lượt xem

Tổng quan về Hệ thống Quản lý Chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Cách nhìn mới khi tư vấn ISO của chuyên gia trước trạng thái bình thường mới của nền kinh tế Việt Nam. Lợi ích cụ thể khi thực hiện theo ISO 9001:2015 đối với tổ chức cũng như đối với mỗi cá nhân trong công ty. Làm thế nào để khai thác hiệu quả HTQLCL dưới góc độ của chuyên gia tư vấn ISO. Trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn ISO cũng như chứng nhận HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001.
Chương trình Đào tạo Kaizen (In-house theo yêu cầu và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp)
Chương trình Đào tạo Kaizen (In-house theo yêu cầu và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp)

1130 Lượt xem

Để mong muốn “cải tiến năng suất” trở thành hiện thực, doanh nghiệp cần có cách tiếp cận thích hợp. Tại các nước Nhật Bản, Singapore, Malaysia, … hoạt động cải tiến năng suất được thực hiện rộng rãi tại doanh nghiệp từ nhiều thập kỷ qua. Vậy hãy bắt đầu tiếp cận với công cụ đơn giản nhất KAIZEN. Các nguyên lý cơ bản của Kaizen. Tư vấn tổ chức hoạt động Kaizen và ứng dụng mô hình 3 cấp độ: Sáng tạo, Đổi mới & Cải tiến. Phiếu đề xuất ý tưởng cải tiến KAIZEN. Phương pháp đánh giá, duy trì KAIZEN.

Hiển thị 1 - 2 / 2 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng