Tư vấn 5S, Kaizen, PDCA, Lean, TPM

Tư vấn 5S, Kaizen, PDCA, Lean, TPM

 

Việc áp dụng các Tiêu chuẩn ISO chỉ là bước đầu trong việc doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Sau khi được chứng nhận tổ chức cần duy trì và cải tiến liên tục hệ thống, các công cụ để cải tiến năng suất chất lượng như 5S, Kaizen, PDCA, Lean, TPM là những phương pháp tuyệt vời để doanh nghiệp phát triển hệ thống cải tiến liên tục, bồi dưỡng nhân tài và tăng cường khả năng cạnh tranh của mình. Một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì việc phân tích các yếu tố đầu vào về nhân công lao động, nguyên vật liệu, hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị, năng lượng, qui trình sản xuất, biện pháp kiểm soát chất lượng để tối ưu hóa, rút ngắn thời gian sản xuất, giảm giá thành, cải tiến chất lượng phải được thực hiện thường xuyên và liên tục. 

 

Với bề dày kinh nghiệm của các chuyên gia từng kinh qua các vị trí quản lý sản xuất ở các công ty lớn, được đào tạo bài bản và luôn bám sát hiện trường để tư vấn, huấn luyện, IMQ tự hào đã giúp cho nhiều công ty đạt được những kết quả vượt bậc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó có thể kể đến Công ty TNHH SX Thương Mại Cường Vinh, Tổng Công ty CP Phong Phú, Xi măng Hà Tiên, Xi măng Hạ Long, Cafe OutSpan, Olam, Map Pacific, Minh Long Trans, Rồng Á Châu…     


Chi tiết vui lòng liên hệ


IMQ - Năng suất Chất lượng tạo Giá trị Gia tăng


ceo@imq.vn 


0906662999


Đã thêm vào giỏ hàng