Tư vấn ISO

Tư vấn ISO

ISO là viết tắt của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc Tế (International Organization for Standardization). Tư vấn ISO là việc tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức ISO ban hành. Hiện nay ở Việt Nam các doanh nghiệp đang áp dụng tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý phổ biến như Tiêu chuẩn ISO 9001 (Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng), Tiêu chuẩn ISO 14001 (Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý môi trường), Tiêu chuẩn ISO 22000 (Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm), Tiêu chuẩn ISO 45001 (Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp) và một số tiêu chuẩn khác. Với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn về các Tiêu chuẩn ISO, đội ngủ chuyên gia tư vấn của IMQ vừa là chuyên gia tư vấn vừa là các Chuyên gia đánh giá tại các Tổ chức chứng nhận uy tín như SGS, Quacert, GIC, URS, am hiểu tiêu chuẩn và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ giúp Quý Công ty đạt các chứng chỉ quốc tế với thời gian nhanh nhất và đồng thời nâng cao giá trị gia tăng và lợi nhuận cho khách hàng một cách bền vững. 


Chi tiết vui lòng liên hệ:


IMQ - Năng suất Chất lượng tạo Giá trị Gia tăng


Email: ceo@imq.vn 
Di động: 0913081999

 

 

 


Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng