Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 74)

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị, khi bắt đầu vận hành, người vận hành phải hiểu được nội dung của các chỉ  dẫn thao tác.

CHỈ DẪN CÔNG VIỆC

Chỉ dẫn công việc là sự thông báo một cách chính xác các kế hoạch sản xuất hàng ngày và các thông tin liên quan tới các công nhân.            

Chuyên gia tư vấn ISO 9001  khẳng định, Công việc sẽ được thực hiện đúng và mục tiêu chất lượng sẽ được đảm bảo khi cung cấp các chỉ dẫn công việc phù hợp.

Vậy chỉ dẫn công việc nên bao gồm:

  1. 6 câu hỏi (5W1H): Ai sẽ làm, làm gì, ở đâu, khi nào, tại sao và làm như thế nào?
  2. Và 4M1E (con người, máy móc, nguyên vật liệu, phương pháp và  môi trường)

Với cấu trúc trên sẽ làm cho các chỉ dẫn công việc cụ thể hơn.

Các phương pháp vận hành cụ thể cần phải được định rõ trong những tiêu chuẩn vận hành và các chỉ dẫn vận hành cần gắn liền số tiêu chuẩn vận hành.

 theo chuyên gia tư vấn ISO, các chỉ dẫn càng đơn giản càng tốt. chúng được thể hiện dưới các dạng văn bản:

  1. Tờ chỉ dẫn vận hành.
  2. Bảng thông báo các chỉ dẫn vận hành (Bảng chỉ dẫn riêng biệt, bảng đen hoặc bảng trắng).
  3. Các bảng giải thích các chỉ dẫn vận hành (thể hiện số vận hành hoặc các điểm mấu chốt của dây chuyền sản xuất).
  4. Thẻ vận hành  (gắn liền với từng sản phẩm riêng rẽ, hay mỗi lô sản phẩm).

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị, khi bắt đầu vận hành, người vận hành phải hiểu được nội dung của các chỉ  dẫn thao tác.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng