Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 50)

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy, việc khuyến khích tinh thần tham gia đầy đủ của các thành viên vào quá trình xây dựng và thực hiện mục tiêu là yếu tố quan trọng để thành công

BẠN ĐÃ KIỂM TRA VÀ HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Các cán bộ quản lý và các nhân viên cấp dưới cùng hợp tác để khắc phục những sai sót xảy ra trong quá trình thực hiện.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị,  người quản lý cần nghiên cứu các vấn đề đã xẩy ra trong quá trình thực hiện cùng với các nhân viên cấp dưới để nâng cao ý thức quản lý và tinh thần hợp tác tại nơi làm việc. Chúng nên bao gồm:

  1. Các cán bộ quản lý cần đôn đốc cấp dưới kiểm tra và báo cáo định kỳ sự tiến triển của từng mục tiêu và cần báo cáo ngay khi có sự thay đổi nghiêm trọng hay tiến trình bị chậm trễ.
  2. Thay vì đợi các báo cáo từ cấp dưới, các cán bộ quản lý cần đến kiểm tra nơi làm việc của họ và lắng nghe các ý kiến của những người vận hành.
  3. Khi phát hiện ra các vấn đề, cán bộ quản lý nên yêu cầu những người chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân và nghiên cứu các biện pháp khắc phục. Cần nhớ rằng, không bao giờ được đổ ngay trách nhiệm cho người vận hành. Cần khuyến khích động viên họ tự nguyện giải quyết vấn đề.
  4. Các cán bộ quản lý nên thương lượng và hợp tác khi cần đến sự giúp đỡ của phòng ban khác.
  5. Tuỳ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà các cán bộ quản lý có thể báo cáo lên lãnh đạo cấp cao hơn.

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy, việc khuyến khích tinh thần tham gia đầy đủ của các thành viên vào quá trình xây dựng và thực hiện mục tiêu là yếu tố quan trọng để thành công

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng