Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 49)

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 chỉ ra rằng Các cán bộ quản lý phải đảm bảo rằng cấp dưới có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra và nâng cao nhận thức về mục tiêu cần đạt được ở nơi làm việc

BẠN ĐÃ ĐƯA RA NHỮNG QUYẾT  SÁCH CỤ THỂ VÀ DỄ HIỂU

Các cán bộ quản lý cần chỉ rõ các mục tiêu cụ thể và các phương pháp để thực hiện các mục tiêu đó cho mỗi phòng ban.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến cáo các cán bộ quản lý phải đảm bảo rằng cấp dưới có thể đạt được những mục tiêu đã giao cho mỗi phòng ban. Chúng nên bao gồm

  1. Các cán bộ quản lý nên chỉ rõ từng mục tiêu bằng cách sử dụng các giá trị một cách  định lượng.

  1. Các cán bộ quản lý cần khuyến khích các nhân viên cấp dưới đề xuất các ý kiến của họ về các phương thức, biện pháp và các quy trình nhằm đạt được mục tiêu và tóm tắt các ý kiến đã nhận được.

  1. Sử dụng các con số (các sơ đồ, biểu đồ) để các nhân viên cấp dưới hiểu rõ những thành quả của phòng họ đã đóng góp vào thành công chung của toàn công ty như thế nào.

  1. Đánh giá sự tiến triển của việc thực hiện các chính sách bằng mục tiêu đã được định lượng để tính toán kiểm soát sự tiến triển theo trình tự thời gian.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 chỉ ra rằng Các cán bộ quản lý phải đảm bảo rằng cấp dưới có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra và nâng cao nhận thức về mục tiêu cần đạt được ở nơi làm việc

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng