Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 (kỳ 12)

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 (kỳ 12)

VÌ SAO KHI TƯ VẤN ISO 9001 QUAN TRỌNG LÀ THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT BAN ĐẦU?

Khi tư vấn ISO 9001, việc thiết lập Hệ thống kiểm  soát ban đầu liên quan đến việc tổ chức và xây dựng thủ tục để phát hiện các vấn đề khác nhau tại giai đoạn đầu tiên trong quá trình sản xuất sản phẩm mới để giải quyết các vấn đề này một cách nhanh chóng và lập phương pháp kiểm soát quá trình. Kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn ISO 9001 IMQ là ... 

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 (kỳ 12)

VÌ SAO KHI TƯ VẤN ISO 9001 QUAN TRỌNG LÀ THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT BAN ĐẦU?

 

Khi tư vấn ISO 9001, việc thiết lập Hệ thống kiểm soát ban đầu liên quan đến việc tổ chức và xây dựng thủ tục để phát hiện các vấn đề khác nhau tại giai đoạn đầu tiên trong quá trình sản xuất sản phẩm mới để giải quyết các vấn đề này một cách nhanh chóng và lập phương pháp kiểm soát quá trình.

Kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn ISO 9001 IMQ là các thiết bị và công nghệ mới cần phải được giới thiệu ngay từ lúc bắt đầu sản xuất các sản phẩm mới. Ngay cả khi có qui trình đã được chuyên gia tư vấn ISO 9001 rà soát và ban hành, hướng dẫn, sự xuất hiện các sản phẩm không phù hợp hoặc ngoài kiểm soát là không tránh khỏi. Mục đích của hệ thống kiểm soát ban đầu là để ổn định quá trình sản xuất càng nhanh càng tốt bằng cách tập trung chủ yếu vào các vấn đề đó để xử lý và giải quyết chúng.

Do vậy, chuyên gia tư vấn ISO 9001 IMQ lưu ý khi lập một hệ thống kiểm soát ban đầu nên bao gồm:

(1)Xác định trước các biện pháp khắc phục phụ thuộc vào sản phẩm, máy móc thiết bị đã giới thiệu và  công nghệ sản xuất.

(2)Chuyên gia tư vấn ISO 9001 cần cùng doanh nghiệp phân tích kỹ lưỡng tình trạng hiện tại của quá trình và chất lượng sản phẩm để loại bỏ các khuyết tật tiềm ẩn ngay tại giai đoạn đầu tiên.

(3)Sau khi có nguồn nhân lực cần thiết, cùng với chuyên gia tư vấn ISO 9001 lập nhóm dự án để nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh.

(4)Phân biệt “vấn đề” do vận hành và thiết bị trong hệ thống kiểm soát ban đầu với các quá trình khác bằng cách sử dụng  ký hiệu, biểu tượng và tập trung các biện pháp kiểm soát vào vấn đề đó.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 IMQ cho rằng, với mục đích để ổn định quá trình sản xuất càng nhanh càng tốt cần  tập trung vào việc xây dựng hệ thống kiểm soát ngay từ ban đầu khi đưa vào sản xuất sản phẩm mới, hoặc quy trình sản xuất, máy móc  mới.

Nguyễn Thế Cường, MBA

Xem thêm bài viết theo link dưới đây

Tư vấn ISO là gì?


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng