Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 9)

Khi tư vấn ISO cho doanh nghiệp kinh nghiệm của IMQ là ngày thường chúng ta thường bỏ qua việc xử lý vấn đề tận gốc, cũng như có biện pháp tiên liệu và ngăn ngừa các vấn đề trước khi xảy ra, một phần cũng vì bận này, bận kia, lo việc kinh doanh, cơm áo, gạo tiền, tuy nhiên, chỉ khi đối mặt với áp lực làm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và vấn đề càng ngày càng lớn thì mới hiểu, lúc đó nhiều khi đã muộn, nhẹ thì đứng yên một chỗ khó phát triển nữa, nặng có khi bị lỗ, rồi dẫn đến... 

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 9)

 

Khi tư vấn ISO cho doanh nghiệp, kinh nghiệm của IMQ là: ngày thường chúng ta thường bỏ qua việc xử lý vấn đề tận gốc, cũng như có biện pháp tiên liệu và ngăn ngừa các vấn đề trước khi xảy ra, một phần cũng vì bận này, bận kia, lo việc kinh doanh, cơm áo, gạo tiền, tuy nhiên, chỉ khi đối mặt với áp lực làm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và vấn đề càng ngày càng lớn thì mới hiểu, lúc đó nhiều khi đã muộn, nhẹ thì đứng yên một chỗ khó phát triển nữa, nặng có khi bị lỗ, rồi có khi phá sản nữa không chừng. Để giúp cho việc áp dụng và tư vấn ISO đi vào thực chất và có chiều sâu hơn, IMQ xin chia sẻ một số kiến thức và kinh nghiệm khi tư vấn ISO, tuy nhỏ, nhưng quan trọng cho người quản lý sản xuất. 

TƯ VẤN QUI TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP KHI TƯ VẤN ISO?

Việc kiểm soát sản phẩm không phù hợp bao gồm: 

1.Loại bỏ sản phẩm không phù hợp ra khỏi quá trình sản xuất. 
2.Chỉ ra trách nhiệm và quyền hạn về việc giải quyết các sản phẩm không phù hợp. 
3.Xác nhận chất lượng khi các sản phẩm không phù hợp được tái sản xuất .
4.Đề ra các hoạt động phòng ngừa sai sót tái diễn.

Chuyên gia tư vấn ISO IMQ chỉ ra rằng  cần phải loại bỏ các sản phẩm không phù hợp được phát hiện ra khỏi quá trình sản xuất và phải giải quyết triệt để. Sử dụng các số liệu thu được từ các sản phẩm không phù hợp, để ngăn ngừa sai sót tái diễn. Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp phải theo một trình tự thủ tục nhất quán và phải được ưu tiên đặc biệt trong quá trình tư vấn ISO cho doanh nghiệp.

Việc kiểm soát sự không phù hợp cần phải được áp dụng một cách chi tiết cụ thể, bao gồm nhập  nguyên liệu cho đến hoàn thiện sản phẩm, cả thành phẩm và bán thành phẩm, được phát hiện ra là không phù hợp với chuẩn mực chất lượng trong khi kiểm tra. chuyên gia tư vấn ISO IMQ khuyến nghị các hành động dưới đây cần được thực hiện đầy đủ

(1)Tách riêng các sản phẩm không phù hợp khỏi các sản phẩm tốt càng sớm càng tốt và nhận dạng chúng một cách chính xác.

(2)Lập hồ sơ sự cố về sản phẩm không phù hợp. Đây là yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO và cũng cần được lưu ý kỹ trong quá trình tư vấn ISO của chuyên gia tư vấn.

(3)Điều tra các lô hàng đã sản xuất trước để xem xét có vấn đề gì không.

(4)Xác định cách xử lý sản phẩm không phù hợp đã được tách riêng và nhận dạng. Các sản phẩm đó có thể được sử dụng để tái sản xuất, phân loại lại hoặc thải ra. Người có thẩm quyền sẽ đưa ra các quyết định phù hợp với các qui trình đã vạch sẵn theo như tư vấn của chuyên gia tư vấn ISO. Phụ thuộc vào dạng sự cố, ban xét duyệt cần phải thảo luận về vấn đề này.

(5)Khi đã đưa ra quyết định, các  sản phẩm không phù hợp cần được xử lý càng sớm càng tốt phù hợp với quyết định đó.

(6)Các sản phẩm không phù hợp sau khi được tái sản xuất cần phải được kiểm tra lại. Cần xác nhận rằng không còn vấn đề đáng lo ngại không chỉ đối với các mục kiểm tra có liên quan đến sự không phù hợp mà còn cả với các mục kiểm tra có thể ảnh hưởng đến việc tái sản xuất sản phẩm.

(7)Lập hồ sơ các kết quả của các biện pháp đã thực hiện trong báo cáo. Hồ sơ này là số liệu cơ bản để phân tích nguyên nhân của các sản phẩm không phù hợp và triển khai các  hành động phù hợp. Hồ sơ này cần được lưu trữ và phân tích xuyên suốt trong quá trình thực hiện ISO và tư vấn ISO lâu dài cho doanh nghiệp.

Nguyễn Thế Cường, MBA

Xem thêm bài viết theo link dưới đây

Tư vấn ISO là gì?


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng