Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 72)

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001  cho thấy, nơi cất giữ những hạng mục không cần thiết là nơi cách biệt với thành phẩm, bán thành phẩm (WIP), sản phẩm mẫu. Vị trí có thể là giá hay sàn nhưng phải phân cách rõ những nơi lưu giữ sản phẩm tồn kho lâu ngày, sản phẩm khuyết tật, đồ gá lắp, công cụ và nguyên vật liệu gián tiếp đã lỗi thời do thay đổi thiết kế.

QUY ĐỊNH NƠI LƯU GIỮ NHỮNG HẠNG MỤC KHÔNG CẦN THIẾT  

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị cần phải quy định vị trí nơi lưu giữ những hạng mục chưa cần thiết để đảm bảo không gian làm việc, tăng hiệu quả hoạt động, tránh tai nạn cho công nhân, duy trì và kiểm soát môi trường làm việc.

Kinh nghiệm tư vấn Iso 9001 cho thấy căn cứ vào dạng cấu kiện để xác định nơi lưu giữ.

  1. Vị trí của các hạng mục (những hạng mục lớn) được trên mặt bằng rộng, tuỳ thuộc vào từng hạng mục mà xác định nên đặt chúng ở trong phân xưởng hay bên ngoài.

Ví dụ: Máy móc và cấu kiện của nó, vật dụng bị loại bỏ do thay đổi thiết kế, đồ gá lớn, những can rỗng bị loại bỏ, v.v...

  1. Mỗi phòng có trách nhiệm xem xét vị trí để đồ vật, xác định đồ vật được lưu giữ theo phòng ban, theo bộ phận, theo nhóm, đội.

Ví dụ: Sản phẩm mẫu, sản phẩm khuyết tật, đồ gá lắp và công cụ sau khi dùng, phụ tùng, nguyên vật liệu gián tiếp, v.v...

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, những sản phẩm tồn kho lâu ngày, sản phẩm khuyết tật, đồ gá lắp, công cụ và nguyên vật liệu gián tiếp đã lỗi thời do thay đổi thiết kế..cần xác định nơi lưu giữ và phân cách rõ ràng, phân biệt với thành phẩm và bán thành phẩm để đảm bảo không gian làm việc và tăng hiệu quả làm việc, đặc biết tránh được tai nạn lao động.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng