IMQ chia sẻ kinh nghiệm tư vấn Lean (Kỳ 3)

Theo chuyên gia tư vấn lean IMQ , Sự cố máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất là tình trạng các phương tiện máy móc và thiết bị “ở ngoài tầm kiểm soát”. Các sự cố gồm các trạng thái về mùi, âm thanh và độ rung có thể được phát hiện bằng cách nhìn, nghe và ngửi. Các sự cố có thể được phân loại thành kiểu xuất hiện (1) thường xuyên và theo chu kỳ (2) rời rạc (3) tái diễn hoặc lặp đi lặp lại.

Chia sẻ kinh nghiệm tư vấn lean (Kỳ 3)

 

Chuyên gia tư vấn Lean IMQ Cảnh báo: Nếu bạn vẫn __________ Bạn Phải __________

Theo chuyên gia tư vấn Lean IMQ , Sự cố máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất là tình trạng các phương tiện máy móc và thiết bị “ở ngoài tầm kiểm soát”.

Các sự cố gồm các trạng thái về mùi, âm thanh và độ rung có thể được phát hiện bằng cách nhìn, nghe và ngửi. Các sự cố có thể được phân loại thành kiểu xuất hiện (1) thường xuyên và theo chu kỳ (2) rời rạc (3) tái diễn hoặc lặp đi lặp lại.
Khi phát hiện sự cố trong quá trình kiểm tra, Chuyên gia tư vấn Lean IMQ khuyến cáo cần phải tiến hành ngày hành động khắc phục theo một trình tự thủ tục nhất quán như sau:

QUY TRÌNH XỬ  LÝ SỰ CỐ
1. Phát hiện và báo cáo các sự cố 
a) Các sự cố đã xảy ra cần phải báo cáo:

- Tên phương tiện, máy móc thiết bị hoặc bộ phận của máy móc, thiết bị hoặc các chi tiết.

- Loại sự cố hoặc hiện tượng 

- Trạng thái bình thường 

- Các nguyên nhân có thể gây ra sự cố 

- Phương pháp xử lý

b) Song song với việc báo cáo, cần phải tiến hành các hành động khắc phục các sự cố đã xảy ra nếu chúng có thể khắc phục được bằng phương pháp đơn giản, ví dụ như bơm thêm dầu.

2. Phát hiện sự cố, chuyên gia tư vấn Lean cần xử lý thế nào?

Theo nguyên tắc tư vấn Lean, nếu chưa phát hiện ra các nguyên nhân gây ra sự cố, cần tạm dừng vận hành và tiến hành kiểm tra bằng việc tháo rời máy.

Trong trường hợp này, trước hết cần trao đổi với cán bộ quản lý và nếu cần thiết phải tạm ngừng vận hành (ví dụ như cần thảo luận về các biện pháp khắc phục kịp thời sự cố đã xảy ra).

3.Phương pháp xử lý 

Khi các nguyên nhân gây ra sự cố đã được xác định qua việc kiểm tra một cách chính xác bằng cách tháo rời máy, thì cần thực hiện ngay các biện pháp để loại trừ các nguyên nhân này, đây là yêu cầu tiên quyết cần thực hiện khi tư vấn lean tại nhà máy.

 

4.Báo cáo xử lý 

a)Thủ tục xử lý các sự cố đã được đề cập ở trên cần phải được viết thành báo cáo và gửi tới các bộ phận có liên quan để xác nhận.

b)“Các tiêu chuẩn” cần được soát xét lại nếu và khi cần thiết.

c)Cần phải tổ chức các cuộc thảo luận để xác định trách nhiệm sắp tới  tại các cuộc họp để đưa ra các biện pháp khắc phục. Các bên liên quan bao gồm các cán bộ quản lý, người sử dụng (vận hành) phương tiện máy móc và thiết bị, nhân viên chịu trách nhiệm bảo dưỡng và nhân viên kỹ thuật.

5.Trách nhiệm sắp tới

Các hành động được đề cập ở trên chỉ là các biện pháp khẩn cấp. Điều quan trọng là cần xác định các biện pháp lâu dài.
Khi phân tích cần sử dụng dữ liệu và các phương pháp thống kê như biểu đồ phân bố, biểu đồ phân tán và biểu đồ nhân quả (7 công cụ QC).

Quan điểm của chuyên gia tư vấn lean IMQ là “Các biện pháp khẩn cấp có thể tạm thời ngăn chặn hoặc giảm bớt được hiện tượng bất thường. Tuy thế những biện pháp tránh tái phát vẫn phải luôn thi hành”.

Nguyễn Thế Cường, MBA

Xem thêm bài viết chia sẻ về tư vấn lean sau đây:

Làm thế nào để bắt đầu dự án Tư vấn Lean hiệu quả?


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng