Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 29)

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, các tiêu chuẩn cung cấp nguyên liệu, các phụ kiện, bán thành phẩm, nguyên liệu đóng gói ... v.v theo đúng số lượng cần dùng tại mỗi quá trình (loại trừ  dây truyền sản xuất tự động) của một ca, ngày hoặc tuần.

 

TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU BÁN THÀNH PHẨM, SẢN PHẨM NHẬP

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, các tiêu chuẩn cung cấp nguyên liệu, các phụ kiện, bán thành phẩm, nguyên liệu đóng gói ... v.v theo đúng số lượng cần dùng tại mỗi quá trình (loại trừ  dây truyền sản xuất tự động) của một ca, ngày hoặc tuần.

Để tránh gây cản trở tại nơi làm việc và tồn kho quá lâu bằng cách cung cấp những thứ cần thiết, đúng số lượng và kịp thời tới quá trình hoặc nơi làm việc.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001  khuyến nghị cần:

 1. Xác định phương pháp để nhập hàng (cung cấp đầu vào)
 • Phương pháp cung cấp liên tục dựa trên kế hoạch sản xuất
 • Phương pháp cung cấp các đồ vật cho quá trình sản xuất tiếp theo
 • Đưa ra các yêu cầu viết tay hoặc bằng miệng, sử dụng hoá đơn để nhập hàng.
 1. Xác định khoảng thời gian nhập hàng
 • Thời gian cung cấp và số lượng cung cấp cho một ca hoặc một ngày
 • Các tiêu chuẩn để sắp xếp thời gian cung cấp và số lượng phù hợp cho một chu kỳ.
 • Các tiêu chuẩn cung cấp dựa trên bản kiểm kê đã được tiêu chuẩn hoá cho các nguyên liệu gián tiếp và bao gói.
 1. Xác định khu vực nhập hàng
 • Khu vực tiếp nhận,
 • Khu vực lưu trữ trữ hàng hóa,
 •  Khu vực lưu chứng từ.

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001, cho thấy các tiêu chuẩn liên quan đến việc cung cấp nguyên liệu, các phụ kiện, bán thành phẩm, nguyên liệu đóng gói tại mỗi công đoạn… có vai trò quan trọng trong viecj đảm bảo nhịp độ sản xuất, hạn chế việc lưu thông đi lại tại nơi làm việc.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng