Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 56)

Theo chuyên gia tư  vấn ISO 9001 , nhằm giúp công nhân ở các nơi làm việc khác nhau thấm nhuần ý thức về chất lượng, về  vấn đề  nẩy sinh bất thường và sẵn sàng cải tiến, hướng cho mọi người trong công ty từ giám đốc cho đến người công nhân hiểu rõ về quản lý chất lượng, thì nhóm cải tiến theo QCC là cần thiết

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CẢI TIẾN QCC THẾ NÀO CHO ĐÚNG

Nhóm cải tiến QCC(Quality Control Circle)  là một nhóm nhỏ trong đó những người làm việc ở vị trí quan trọng không ngừng cải tiến và duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ vv...  bằng cách sử dụng khái niệm và kỹ thuật kiểm soát chất lượng, trình bày sáng kiến, tự phát triển và cùng nhau phát triển .

Các hoạt động của nhóm cải tiến QCC nhằm giúp công nhân ở các nơi làm việc khác nhau thấm nhuần ý thức về chất lượng, các vấn đề và sẵn sàng cải tiến, hướng cho mọi người trong công ty từ giám đốc cho đến người công nhân hiểu rõ về quản lý chất lượng. Ngoài ra, hoạt động nhóm QC cũng góp phần tăng sự thoả mãn của khách hàng.

Kinh nghiệm tư vấn  ISO 9001 cho thấy dặc trưng của nhóm QCC như sau:

 1. Công nhân ở vị trí quan trọng liên tục cố gắng để quản lý và cải tiến công việc của họ băng việc sử dụng khái niệm và kỹ thuật kiểm soát chất lượng.

Chất lượng của sản phẩm và dịch vụ được xác định thông qua những người công nhân ở các vị trí quan trọng thực tế thực hiện nhiệm vụ phân công. Trong các ngành sản xuất, chất lượng được xác định bởi những người thiết kế, mua nguyên vật liệu, nhà sản xuất ra các phụ kiện và thành phẩm và bán chúng cho các ngành công nghiệp sản xuất. Trong ngành công nghiệp dịch vụ, chất lượng phụ thuộc vào các nhân viên tham gia vào việc bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Ở những phòng gián tiếp, chất lượng được xác định bởi những người ban hành, quyết định các văn bản và cung cấp các dịch vụ cho những công nhân khác. Những công nhân gương mẫu cần phải quản lý và cải tiến những nhiệm vụ được phân công theo tiêu chuẩn và chuẩn mực đã được lập từ trước để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Nói cách khác, họ cần phải thực hiện các nhiệm vụ được phân công một cách thành thạo, chỉ ra nguyên nhân của sai sót và khắc phục chúng. Đó là nhiệm vụ mà  họ phải hoàn thành.

 1. Vòng quay của chu trình quản lý

Để hoàn thành mục tiêu của mình, những công nhân phải loại bỏ các nguyên nhân gốc của các sai lỗi qua 4 giai đoạn - Phác thảo kế hoạch (Plan), Thực hiện (do), Xác nhận kết quả (check) và Tiến hành các hành động cần thiết (action). Điều này rất quan trọng  để "kiểm soát quá trình",   "phòng ngừa sự cố tái diễn " và loại bỏ mầm mống của sai sót.

 1. Phân tích dựa trên thực tế

Việc thảo luận trên cơ sở thực tế và các số liệu cũng như xem xét, điều chỉnh các hoạt động là rất quan trọng đối với công tác quản lý chất lượng. Khi tiến hành việc này, cần xem xét các điểm sau đây:

 • Số liệu hoá tới mức cao nhất có thể các sự việc thực  tế.
 • Phân biệt nguyên nhân và kết quả
 • Phân tích kết quả bằng phương pháp phân vùng
 • Xem xét các mục ưu tiên
 • Chú ý vào sự phân tán

 1. Sử dụng các phương pháp QCC

Nếu chỉ nghiên cứu qua sách chưa đủ, cần phải áp dụng các phương pháp QCC  vào thực tế thông qua hoạt động của nhóm. Các phương pháp QCC bao gồm:

 • Thủ tục giải quyết vấn đề
 • 7 công cụ QC cũ
 • 7 công cụ QC mới
 • Các phương pháp thống kê khác

Sử dụng các phương pháp này chúng ta có thể làm cho mọi người dễ hiểu các hoạt động quản lý và cải tiến.

 1. Tạo ra môi trường làm việc thích hợp cho công nhân để đạt mục đích

Mọi công nhân đều mong muốn phát triển khả năng tiềm ẩn của họ và bộc lộ khả năng đó để đạt được hiệu quả tốt trong công việc. Nhóm cải tiến QCC đáp ứng được những nhu cầu này của công nhân. Thông qua các hoạt động QCC họ có thể thu nhận kiến thức, phân tích vấn đề và đạt được mục đích mong muốn. Việc thảo luận tại nhóm QCC giúp chúng ta hiểu biết đồng nghiệp tốt hơn, xây dựng mối quan hệ với họ tốt hơn và tạo ra môi trường làm việc vui vẻ và sôi nổi.

Theo chuyên gia tư  vấn ISO 9001 , nhằm giúp công nhân ở các nơi làm việc khác nhau thấm nhuần ý thức về chất lượng, về  vấn đề  nẩy sinh bất thường và sẵn sàng cải tiến, hướng cho mọi người trong công ty từ giám đốc cho đến người công nhân hiểu rõ về quản lý chất lượng, thì nhóm cải tiến theo QCC là cần thiết.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng