Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 17)

Thông báo cho tất cả cán bộ công nhân viên  đều hiểu về mục tiêu khối lượng sản xuất, chất lượng sản phẩm và thời hạn giao hàng tới khách hàng làm cơ sở để huy động họ hoàn thành mục tiêu của Công ty đã cam kết với khách hàng

CÁC THỦ TỤC KHẮC PHỤC NHỮNG  HIỆN TƯỢNG BẤT THƯỜNG

"Xử lý những hiện tượng bất thường" là phương pháp xem xét lại quá trình sản xuất, và thẩm tra chất lượng của sản phẩm hoặc lô sản phẩm bất thường.

Để tránh vận chuyển những sản phẩm có biểu hiện khác thường và kiểm tra chất lượng các lô hàng ngay lập tức trước và sau khi có sự bất thường về kích cỡ, độ chính  xác, bề ngoài, v.v..., trong quá trình sản xuất hoặc vận chuyển các thành sản phẩm.

Kinh nghiệm  tư vấn ISO 9001 cho thấy cần xác định các thủ tục để giải quyết những hiện tượng bất thường đó theo một quy trình nhất quán như sau:

 1. Các tiêu chí để báo cáo những hiện tượng bất thường
 • Các bước công nhân cần thực hiện
 • Các bước cán bộ phụ trách thực hiện khi nhận được báo cáo
 1. Xác định phương pháp để thẩm tra chất lượng của một sản phẩm bất thường.
 • Các loại khác thường, ví dụ như: hình  dạng, kích cỡ, tính chính xác và bề ngoài              
 • Nhận dạng những loại bất thường và xử lý
 • Khi cần thiết, kiểm tra ngay trước và  sau khi xuất hiện các hiện tượng bất thường.
 • Kiểm tra việc sản xuất ban đầu sau khi một quá trình sản xuất được bắt đầu lại.
 1. Xác định phương pháp kiểm tra lại máy móc hoặc quá trình sản xuất khi xẩy ra hiện tượng bất thường.
 • Tình trạng hoạt động của máy móc
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm
 1. Xác định qui trình vận hành lại và trở lại quá trình sản xuất bình thường.
 • Chỉ dẫn để trở lại quá trình sản xuất bình thường
 • Liên lạc và báo hiện trước và sau khi xảy ra hiện tượng bất thường
 • Kiểm tra tình trạng hoạt động và chất lượng

Để tránh vận chuyển những sản phẩm có biểu hiện khác thường chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị cần kiểm tra ngay lập tức quá trình sản xuất hoặc vận chuyển các thành sản phẩm các lô sau khi phát hiện có sự bất thường

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng