Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 28)

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy áp dụng phương pháp Nhập trước xuất trước có thể lọai bỏ được tình trạng bất lợi do hàng hóa lưu kho quá hạn và dễ dàng truy tìm nguồn gốc hàng hóa  trong kho.

 

THỰC HIỆN VÀO TRƯỚC - RA TRƯỚC (FIFO)                     

Để phòng ngừa những ảnh hưởng bất lợi cho các hạng mục lưu kho do quá hạn và để đảm bảo nhận biết các lô hàng và truy tìm nguồn gốc, chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến cáo cần dùng phương pháp  nhập trước xuất trước FIFO để xác định phương pháp kiểm soát kho

  1. Đánh dấu rõ các hạng mục theo số serial của chúng, số chi tiết, ngày sản xuất, số lượng và ngày nhập vào kho với từng hạng mục hoặc theo lô.
  2. Vị trí và khu vực lưu kho phải được đánh dấu rõ ràng.
  3. Xây dựng biện pháp lưu kho để đảm bảo rằng các loại hàng hoá được nhập kho trước thì cũng phải xuất ra trước.
  4. Chỉ định những người chịu trách nhiệm
  5. Ghi lại và lưu giữ hồ sơ FIFO

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy áp dụng phương pháp Nhập trước xuất trước có thể lọai bỏ được tình trạng bất lợi do hàng hóa lưu kho quá hạn và dễ dàng truy tìm nguồn gốc hàng hóa  trong kho.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng