Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 18)

Thông báo cho tất cả cán bộ công nhân viên  đều hiểu về mục tiêu khối lượng sản xuất, chất lượng sản phẩm và thời hạn giao hàng tới khách hàng làm cơ sở để huy động họ hoàn thành mục tiêu của Công ty đã cam kết với khách hàng

XEM XÉT ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT

Để huy động toàn bộ công ty thực hiện các mục tiêu của công ty bằng việc đảm bảo  rằng tất cả các công nhân đều hiểu điều kiện về khối lượng, sản xuất, chất lượng sản phẩm và thời hạn giao hàng tới khách hàng.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001  khuyến nghị cần sử dụng đồ thị và bảng thông báo để cán bộ công nhân viên có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình hàng ngày về sản xuất và chất lượng.

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy xem xét tình trạng sản xuất nên bao gồm:

 1. Liên quan đến tình hình sản xuất
 • Ghi lại việc thực hiện mục tiêu tổng thể và sản lượng thực tế (theo thời gian hoặc đơn hàng
 • Ghi hồ sơ về tình hình sản xuất theo tiến trình và theo hạng mục (hàng ngày).
 • Kiểm tra tiến độ theo kế hoạch.
 • Tình trạng vận chuyển.
 • Trình bày tình trạng hoạt động của quá trình sản xuất và dây truyền sản xuất.
 1. Liên quan đến chất lượng
 • Ghi lại những hiện tượng bất thường xẩy ra.
 • Sử lý các sản phẩm khuyết tật
 • Mục tiêu cải tiến

Thông báo cho tất cả cán bộ công nhân viên  đều hiểu về mục tiêu khối lượng sản xuất, chất lượng sản phẩm và thời hạn giao hàng tới khách hàng làm cơ sở để huy động họ hoàn thành mục tiêu của Công ty đã cam kết với khách hàng. Đây là nội dung quan trọng mà chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị áp dụng

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng