Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 36)

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001  cho thấy việc xác định điều kiện kho và môi trường cần thiết cho việc lưu trữ sản phẩm, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ  và liên tục duy trì các điều kiện này trong quá trình lưu kho

Điều kiện kho và môi trường đối với sản phẩm, máy móc, thiết bị, và dụng cụ.

Để đảm bảo không có tình trạng xuống cấp các tính năng của sản phẩm, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ khi lưu kho, chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị cần  xác định điều kiện kho và môi trường cần thiết cho việc lưu kho sản phẩm, duy trì và liên tục duy trì các điều kiện này.

1. Môi trường

  • Để tránh hỏng các sản phẩm cần tập trung chú ý nhiệt độ, độ ẩm, mức độ bụi trong nơi sản phẩm được lưu kho. Cần đặc biệt chú ý việc xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn môi trường đối với các sản phẩm hay bị gỉ hoặc các sản phẩm được lưu kho.
  • Chú trọng việc phòng ngừa những khe hở mà nước mưa có thể hắt vào cũng như những chỗ trống mà gió có thể thổi qua.
  • Toàn bộ các sản phẩm được lưu kho ở bên ngoài cần có khăn hoặc tấm phủ.

2.  Điều kiện kho

  • Tìm ra các biện pháp thích hợp để lưu kho cho từng sản phẩm và thiết bị.
  • Xác định vị trí kho cho từng loại sản phẩm, và đảm bảo chắc chắn rằng các sản phẩm hoặc các chi tiết không bị lẫn lộn. Để làm được việc này, điều quan trọng là sử dụng biện pháp kiểm soát địa chỉ để phân biệt rõ ràng vị trí của các sản phẩm.
  • Đánh dấu rõ ràng
  • Đánh dấu tên bộ phận, số lượng, vị trí và chi tiết rõ ràng để trình bày sơ qua  nguồn gốc. Khi kiểm soát các chi tiết riêng lẻ, gắn cho mỗi chi tiết một mác, khi kiểm soát các chi tiết có nhiều chi tiết nhỏ, gắn mác cho các chi tiết nhỏ.
  • Khuyến khích vệ sinh
  • Vệ sinh thường xuyên khi bắt đầu và kết thúc công việc để tránh tạo nên sự bừa bãi.

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001  cho thấy việc xác định điều kiện kho và môi trường cần thiết cho việc lưu trữ sản phẩm, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ  và liên tục duy trì các điều kiện này trong quá trình lưu kho

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng