Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 39)

Gần đây, các doanh nghiệp đang được yêu cầu làm sạch không chỉ ở nơi làm việc mà còn là làm sạch môi trường nói chung. Do vậy chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị các doanh nghiệp cũng phải có bổn phận đối với xã hội trong việc ban hành các tiêu chuẩn nhằm phòng ngừa ô nhiễm môi trường và đào tạo cho mọi người trong công ty.

CÁC QUI TRÌNH PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM

Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường gây ra do chất thải công nghiệp phát sinh ra từ các nhà máy và các phân xưởng

Ô nhiễm môi trường đang tăng lên do chất thải công nghiệp, nước thải bẩn và khí độc đang phát sinh từ các nhà máy và các phân xưởng. Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001  cho thấy việc làm sạch không chỉ với mục đích xử lý chất thải trong doanh nghiệp mà còn là bổn phận của con người nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường nói chung. Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, Mục đích khác của việc ngăn ngừa ô nhiễm là để thiết lập một cơ cấu có thể đáp ứng trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội.

1. Trang bị các thiết bị

Trang bị các thiết bị (thiết bị xử lý chất thải độc, thiết bị làm sạch nước, thiết bị đo lường xác định số lượng hạt bụi trong không khí) phù hợp với các tiêu chuẩn phòng ngừa ô nhiễm môi trường, và để thiết lập một cơ cấu cho phép tuân thủ các qui trình đã lập.

2. Theo dõi chặt chẽ các tiêu chuẩn về ô nhiễm môi trường và nâng cao nhận thức về vấn đề này.

Làm rõ các tiêu chuẩn phòng ngừa ô nhiễm môi trường thông qua phổ biến kiến thức cần thiết cho công nhân và khuyến khích sự hợp tác của mọi người làm công việc liên quan đến vấn đề phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Thực hiện theo các tiêu chuẩn các quá trình xử lý ô nhiễm môi trường về xử lý khí độc, nước thải, chất thải công nghiệp, giấy, rác thải sinh hoạt.

3. Quản lý các quá trình ngăn ngừa ô nhiễm

Để đảm bảo rằng các qui trình phòng ngừa ô nhiễm được thực hiện đúng, xác định các điểm kiểm tra cần thiết và qui định thu thập và xử lý số liệu.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 phản ánh gần đây, các doanh nghiệp đang được yêu cầu làm sạch không chỉ ở nơi làm việc mà còn là làm sạch môi trường nói chung. Các doanh nghiệp cũng phải có bổn phận đối với xã hội trong việc ban hành các tiêu chuẩn nhằm phòng ngừa ô nhiễm môi trường và đào tạo cho mọi người trong công ty.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng