Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 40)

Tạo ra một nơi làm việc đảm bảo sức khỏe, chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị  cần xây dựng các tiêu chuẩn cần thiết về các yếu tố của môi trường làm việc như cường độ sóng, nhiệt độ v.v. và lập các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường làm việc

CÁC TIÊU CHUẨN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001  cho thấy, việc thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn này sẽ đảm bảo môi trường làm việc trong  lành và tiện lợi

  1. Xác định các tiêu chuẩn về mức độ cần thiết của môi trường làm việc

Các yếu tố tạo nên môi trường này bao gồm các yêu cầu vệ sinh cũng như độ sáng, nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố ảnh hưởng xấu đến môi trường như tiếng ồn, sự rung và nồng độ bụi trong không khí v.v...

Liên quan đến các vấn đề trên, cần xác định các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu cần thiết trên quan điểm vệ sinh môi trường để tạo cho các công nhân cảm thấy dễ chịu và bảo đảm sức khoẻ cho họ.

Các tiêu chuẩn môi trường đã nêu cần phải phù hợp với từng loại công việc và phải áp dụng một cách bắt buộc để bảo vệ sức khỏe của người làm việc. Bất kỳ bộ luật hay qui tắc nào được các tổ chức công khai ban hành về các tiêu chuẩn môi trường thì cũng phải thoả mãn các yêu cầu ở trên.

  1. Các tiêu chuẩn môi trường gồm:  Các yếu tố đo được bằng số như nhiệt độ và độ ẩm cả các yếu tố không đo được hoặc khó đo lường như độ rung, mùi.

Vì vậy cũng không quan trọng lắm trong việc biểu thị các đại lượng này bằng số nhưng cũng phải sử dụng tiêu chuẩn để biểu thị một biện pháp cảm nhận được trong môi trường đặc biệt.

  1.  Các tiêu chuẩn môi trường cũng phải phù hợp với hoàn cảnh và cũng phải soát xét lại thường xuyên và cũng phải dễ thực hiện khi cần thiết.

Các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường ở nơi làm việc rất rộng theo đúng công việc cụ thể chuyên môn. Các tiêu chuẩn cần phải tham chiếu Quy chuẩn QCVN 26:2016/BYT

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001 khi phải làm việc ở điều kiện môi trường khắc nghiệt thì thời gian làm việc cần phải giảm hợp lý để không nguy hiểm cho sức khoẻ.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng