Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 51)

Để cấp dưới có thể hoàn thành công việc của mình, chuyên gia  tư vấn iso 9001 khuyến nghị cán bộ quản lý cần giáo dục ý thức và đào tạo cấp dưới một cách có hệ thống để cung cấp cho họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi thực hiện các công việc.

LẬP VÀ  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP DƯỚI

Thực hiện một cách có hệ thống việc giáo dục kiến thức và đào tạo kỹ năng về công việc, cho từng vị trí cấp và cho từng cá nhân.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến cáo các cán bộ quản lý cần giáo dục ý thức và đào tạo cấp dưới một cách có hệ thống để cung cấp cho họ những kỹ năng cần thiết khi thực hiện các công việc của mình một cách toàn diện như sau:

  1. Các cán bộ quản lý cần xem xét công việc hiện tại của phòng ban họ và những kỹ năng, kiến thức cần thiết; xây dựng chương trình đào tạo dài hạn để nâng cao các kỹ năng đó; lên danh sách các chương trình đào tạo dài hạn, chỉ rõ học viên, nội dung và thời gian đào tạo.

  1. Dựa vào danh sách này, cần lập kế hoạch và kiểm soát việc đào tạo cá nhân cho mỗi năm.

  1. Hoạt động của nhóm kiểm soát chất lượng là một phương pháp rất hiệu quả để đào tạo phát triển các kỹ năng. Môi trường tại nơi làm việc, các phương pháp vận hành, và chất lượng sản phẩm luôn là những chủ đề về sự nhận thức vấn đề, sự cải tiến và kiểm soát. Các hoạt động của nhóm tại nơi làm việc rất có ích trong việc tích luỹ chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm.

  1. Phân công cho mỗi người một kế hoạch nhằm đạt được những trình độ cấp quốc gia mà đó là yêu cầu đối với việc quản lý doanh nghiệp và tiến hành đào tạo, trợ giúp khi cần để đạt được những trình độ đó.

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001  cho thấy, để cấp dưới có thể hoàn thành công việc của mình, cán bộ quản lý cần giáo dục ý thức và đào tạo cấp dưới một cách có hệ thống để cung cấp cho họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi thực hiện các công việc.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng