Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 52)

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001  cho thấy các doanh nghiệp thành công thường đưa ra  cho cấp dưới những mục tiêu yêu cầu 120 % khả năng của họ đồng thời hướng dẫn phù hợp để họ đạt được kết quả.

HUY ĐỘNG CÁC NHÂN VIÊN CẤP DƯỚI HIỆU QUẢ

Chuyên gia tư vấn ISO 9001  khuyến cáo cần huy động các nhân viên cấp dưới làm việc hết khả năng của họ để khẳng định rằng họ có thể tham gia nhiệt tình vào các hoạt động cải tiến của nhà máy

Những biện pháp huy động cấp dưới để họ tích cực làm việc nên bao gồm:

  1. Cần đảm bảo rằng cấp dưới hiểu được nội dung công việc và có thể tìm ra những biện pháp cụ thể để thực hiện công việc của mình; họ phải hiểu được tầm quan trọng của công việc mà họ thực hiện. Văn bản hoá và lưu hồ sơ là cách tốt nhất.

  1. Trong quản lý hàng ngày nên quan sát kỹ lưỡng xem cấp dưới làm gì. Cần phát triển những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu của họ.

  1. Khi thích hợp có thể giao những việc hơi vượt qúa khả năng của cấp dưới. Chọn những chuyên đề mà họ quan tâm và huy động họ qua công việc nhiều thử thách. Cần cung cấp những hướng dẫn phù hợp để giúp họ đạt được các kết quả tốt. Điều đó sẽ nâng cao sự tự tin của cấp dưới.

  1. Cần đảm bảo rằng các nhân viên cấp dưới các các báo cáo trình bày tại các cuộc họp về các thành tựu mà họ đạt được trước đông đảo cán bộ công nhân viên của công ty.

  1. Những thành tựu mang lại hiệu quả to lớn cho công ty nên được tăng thưởng theo hệ thống khen thưởng của toàn công ty.

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001  cho thấy các doanh nghiệp thành công thường đưa ra  cho cấp dưới những mục tiêu yêu cầu 120 % khả năng của họ đồng thời hướng dẫn phù hợp để họ đạt được kết quả.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng