Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 90)

Chuyên gia tư vấn ISO chỉ ra rằng cần hiểu rõ thực trạng công việc và xác định kế hoạch tiếp nối cụ thể bằng cách so sánh những thay đổi hàng ngày và giá trị mục tiêu

KIỂM SOÁT BẰNG TRỰC QUAN-MỌI NGƯỜI THƯỜNG BỎ QUA

Các mục quản lý, mức độ kiểm soát và số liệu cụ thể cần được thể hiện qua sơ đồ và theo cách “dễ nhận biết bằng bằng trực quan” để không chỉ những người phụ trách mà cả các bộ  phận và các bên thứ ba có thể hiểu được khi nhìn vào đó. Biểu đồ kiểm soát là một ví dụ mà mọi người có thể sử dụng để nhanh chóng hiểu được thực trạng, có hay không có khuyết tật và các xu hướng khác nhau.

Chuyên gia tư vấn ISO khuyến nghị, các mục kiểm soát hàng ngày, mức độ kiểm soát và giới hạn kiểm soát thuộc quản lý hàng ngày không chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ. Các phòng ban và công ty cần chia sẻ các thông tin nêu trên và vấn đề này cần tuyên bố một cách công khai để mọi người được biết

Những thông tin đưa ra cần bao gồm:

  1. Đồ thị chỉ ra mức độ sản xuất thực tế so với kế hoạch theo phương pháp tích luỹ.
  2. Bảng hiệu điện tử biểu hiện khoảng cách giữa thực tế và tiêu chuẩn đề ra.
  3. Biểu đồ kiểm soát chỉ ra sự chuyển biến các đặc tính chất lượng của sản phẩm quan trọng.
  4. Sự biến thiên tỷ lệ khuyết tật thực tế so với mục tiêu.
  5. Biểu đồ biến thiên chỉ ra  công việc hàng ngày so với mục tiêu.
  6. Biến thiên trong báo cáo an toàn.
  7. Những thay đổi về số các đề xuất cải tiến.

Chuyên gia tư vấn ISO chỉ ra rằng cần hiểu rõ thực trạng công việc và xác định kế hoạch tiếp nối cụ thể bằng cách so sánh những thay đổi hàng ngày và giá trị mục tiêu

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng