Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 4)

TƯ VẤN ISO và BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ MÁY MÓC THIẾT BỊ . Chuyên gia tư vấn ISO IMQ nhấn mạnh “ Việc bảo dưỡng định kỳ được thực hiện bằng cách ngừng vận hành các phương tiện máy móc và thiết bị. Do đó sẽ  làm tăng thiệt hại về kinh tế do việc ngừng vận hành cho việc sửa chữa. Do đó quản lý việc sửa chữa và đảm bảo cung cấp vật tư, nguyên vật liệu và nhân công cho việc sửa chữa là vấn đề quan trọng nhằm đảm bảo thực hiện sửa chữa thích hợp và hiểu quả kinh tế. Bảo trì  định kỳ đòi hỏi những việc sau:

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 4)

 

TƯ VẤN ISO và BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ MÁY MÓC THIẾT BỊ 

Đối với tư vấn ISO thì “Bảo dưỡng định kỳ“là công việc sửa chữa định kỳ nhằm loại bỏ hỏng hóc và kéo dài tuổi thọ của phương tiện máy móc và thiết bị. Bảo dưỡng định kỳ được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá  kiểm tra định kỳ.

Bảo trì  định kỳ đòi hỏi:

(1)    Phác thảo kế hoạch và lịch sửa chữa
(2)    Phân bố các công việc cho vận hành (nhân sự và nguyên vật liệu)
(3)    Quản lý quá trình sửa chữa

Kinh nghiệm tư vấn ISO cho thấy “Kế hoạch bảo dưỡng định kỳ tốt nhất cần được văn bản hoá và quá trình sửa chữa máy móc và thiết bị cần được kiểm soát để thực hiện hoạt động bảo dưỡng theo lịch, tiến hành việc bảo dưỡng định kỳ và hoàn thành việc sửa chữa với chi phí thấp nhất.

1.Tư vấn ISO hướng đẫn lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ bao gồm những gì?

a)Xác định các hạng mục công việc (các hoạt động)

Xác nhận các nội dung của công việc và dự tính số ngày công (số ngày và số nhân công)  và số lượng các vật tư, nguyên vật liệu cần thiết.

b)Lập hệ thống công việc sửa chữa

Trình bày trình tự các hạng mục công việc và mối quan hệ của chúng trong một hệ thống công việc

Theo cách này, tư vấn ISO IMQ thường yêu cầu làm sáng tỏ thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc các công việc (cũng được hiểu như “các sự kiện”) và sắp xếp chúng theo chuỗi kế tiếp nhau. Các công việc có thể thực hiện cùng thời điểm với nhau cần đặt  song song với nhau .      

 

     

c)Ước tính thời gian thực hiện 

Trình bày khoảng thời gian cần thiết cho mỗi công việc và tính toán khoảng thời gian hoàn thành công việc. 

Tìm ra khối lượng công việc cần hoàn thành để chỉ rõ khoảng thời gian hoàn thành công việc (cũng được hiểu như công việc chính) 

Tại thời điểm này, thiết lập hệ thống công việc theo khoảng thời gian. Với việc này chuyên gia tư vấn ISO IMQ giúp doanh nghiệp có cách quản lý việc bảo trì một cách khoa học và giảm các lãng phí do máy móc bị sự cố gây ra.

Trong quá trình này, có thể phân chia công việc thành những phần có thể thực hiện từ từ và những công việc phải thực hiện nhanh chóng (cũng được hiểu như công việc chính). 

d)Xác định số nhân công và vật tư nguyên vật liệu cần thiết. 

e)Rút ngắn lịch công việc: Xem xét lại số lượng nhân công được phân công thực hiện mỗi công việc và lịch công việc.

Cố gắng để rút ngắn lịch thực hiện công việc. Nói cách khác, thay đổi cách sắp xếp nhân sự để thực hiện công việc. Thay đổi các công việc không quan trọng. Bằng cách này có thể rút ngắn được lịch làm việc.

(f)Chuẩn bị kế hoạch thực hiện 
Chuẩn bị lịch làm việc cố định thông qua việc cải tiến quá trình sửa chữa định kỳ trước đây.

 

2.Tư vấn ISO và quản lý thực hiện sửa chữa

1.Cần có sự chú ý thích đáng đối với các công việc là “công việc quan trọng” trong suốt quá trình sửa chữa. Nếu và khi các công việc sửa chữa cần thời gian dài hơn khoảng thời gian lập trong lịch cần phải có các biện pháp cần thiết

2.Cần cân nhắc việc sắp xếp lại nhân sự và vật tư, nguyên vật liệu cũng như việc triển khai thêm nhân sự từ các công việc chưa cần thiết.

3.Lịch làm việc phải được kiểm soát cùng với việc xem xét chi phí triển khai nhân sự và vật tư nguyên vật liệu và tổn thất do chậm trễ hoàn thành sửa chữa định kỳ.

 

Chuyên gia tư vấn ISO IMQ nhấn mạnh “ Việc bảo dưỡng định kỳ được thực hiện bằng cách ngừng vận hành các phương tiện máy móc và thiết bị. Do đó sẽ  làm tăng thiệt hại về kinh tế do việc ngừng vận hành cho việc sửa chữa. Do đó Quản lý việc sửa chữa và đảm bảo cung cấp vật tư, nguyên vật liệu và nhân công cho việc sửa chữa là vấn đề quan trọng nhằm đảm bảo thực hiện sửa chữa thích hợp và hiểu quả kinh tế.

Nguyễn Thế Cường, MBA

Xem thêm bài viết chia sẻ kinh nghiệm tư vấn ISO theo link dưới đây

Tư vấn ISO sao cho hiệu quả?

https://imq.vn/tu-van-iso/tu-van-iso-sao-cho-hieu-qua.html


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng