Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 2)

LÀM SAO XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ CHÍNH? 
Theo chuyên gia tư vấn ISO tại IMQ, để tiến hành bảo dưỡng hiệu quả nhất, Doanh nghiệp cần cần xác định mức độ quan trọng của các phương tiện máy móc và thiết bị là  rất cần thiết. Căn cứ theo các mức độ này, sẽ  xác định được các phương pháp bảo dưỡng phương tiện máy móc và thiết bị một cách hiệu quả. Theo hiệp hội kỹ sư Nhật bản, Tầm quan trọng của các phương tiện máy móc  và thiết bị được xác định dựa trên các tiêu chí như sau: 

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 2)

 

LÀM SAO XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ CHÍNH? 

Theo chuyên gia tư vấn ISO tại IMQ, để tiến hành bảo dưỡng hiệu quả nhất, Doanh nghiệp cần cần xác định mức độ quan trọng của các phương tiện máy móc và thiết bị là  rất cần thiết. Căn cứ theo các mức độ này, sẽ  xác định được các phương pháp bảo dưỡng phương tiện máy móc và thiết bị một cách hiệu quả.

Theo hiệp hội kỹ sư Nhật bản, Tầm quan trọng của các phương tiện máy móc  và thiết bị được xác định dựa trên các tiêu chí như độ an toàn trong trường hợp hư hỏng, vấn đề bảo vệ môi trường, chất lượng sản phẩm, mức độ ảnh hưởng đến sản xuất (các thiệt hại do hư hỏng), số lần hỏng (độ tin cậy) và  sự bảo dưỡng (khả năng bảo dưỡng). 

“Các phương tiện  máy móc và thiết bị chính” là các phương tiện máy móc và thiết bị mà các tiêu chí  nêu trên coi là quan trọng. 

Do đó chuyên gia tư vấn ISO IMQ cho rằng, “việc bảo dưỡng các phương tiện máy móc và thiết bị chính” phải được thực hiện theo các mức độ quan trọng của chúng và được xác định như trình bày dưới đây.

1.Các tiêu chuẩn để xác định mức độ quan trọng của phương tiện và thiết bị

Các tiêu chuẩn được sử dụng để xác định mức độ quan trọng như sau:

Các hạng mục để đánh giá Các tiêu chuẩn để xác định mức độ quan trọng
Độ an toàn

Ảnh hưởng của tai nạn do hỏng hóc gây ra

Khoảng thời gian ngừng sản xuất
Môi trường Ảnh hưởng do hỏng hóc liên quan đến duy trì môi trường Ảnh hưởng trong và ngoài nhà máy
Chất lượng Ảnh hưởng do hỏng liên quan đến chất lượng sản phẩm Ảnh hưởng đối với người sử dụng, ảnh hưởng đến quá trình tiếp theo
Sản xuất Ảnh hưởng đến việc ngừng sản xuất do hỏng hóc Khoảng thời gian ngừng sản xuất, sự vận hành của toàn bộ dây chuyền
Độ tin cậy Tần số hỏng hóc Lần/ năm
Khả năng bảo dưỡng Chi phí sửa chữa và khôi phục Đồng /sửa chữa hoặc khôi phục

 

2.Thứ tự quan trọng của phương tiện máy móc và thiết bị

Tầm quan trọng của cùng dạng phương tiện máy móc và thiết bị có thể thay đổi căn cứ các phương pháp sản xuất và loại sản phẩm. Do đó, Các công ty nên xác định tầm quan trọng của phương tiện máy móc  và thiết bị theo chính sách của Công ty mình. 
Nói chung, các tiêu chuẩn dưới đây được sử dụng để xếp hạng phương tiện và thiết bị:

Phương tiện máy móc  và thiết bị thuộc hạng A:
Phương tiện máy móc và thiết có  ảnh hưởng đáng kể.

Phương tiện và thiết bị thuộc hạng B:    
Phương tiện máy móc và  thiết bị có  ảnh hưởng ở mức độ trung bình.

Phương tiện và thiết bị thuộc hạng C:
Phương tiện máy móc và thiết bị có ảnh hưởng ở mức độ thấp.

 

3.Phương tiện máy móc  và thiết bị chính và các phương pháp bảo dưỡng thích hợp

Phương tiện máy móc và thiết bị đã phân loại ở hạng A chỉ gây ra một số lượng nhỏ các hỏng hóc nhưng đòi hỏi chi phí sửa chữa và khôi phục lớn.

“Phương tiện máy móc và thiết bị chính” cần các biện pháp sau:
* Kiểm tra hàng ngày và ưu tiên do các thành viên của bộ phận bảo dưỡng chuyên trách.
* Sử dụng các kỹ thuật chuẩn đoán để đánh giá tình trạng của phương tiện máy móc  và thiết bị. (Bảo dưỡng theo tình trạng ) 
* Thực hiện công việc sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ

Các yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng cụ thể được xác định theo “Thủ tục để kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng”.

4.Ghi mức độ quan trọng của phương tiện và thiết bị và kèm theo "Thẻ bảo dưỡng"

“Danh mục phương tiện máy móc và thiết bị chính” cần được văn bản hoá và phê duyệt. Các bảng này chỉ ra mức độ quan trọng của phương tiện máy móc và thiết bị. “Thẻ” nêu ra các phương pháp bảo dưỡng (ví dụ: số lần và các hạng mục kiểm tra) cần được đính vào các phương tiện và thiết bị chính để loại trừ sự bỏ sót có thể xảy ra.

Việc xác định các phương tiện máy móc và thiết bị chính để thực hiện công tác  bảo dưỡng  chính xác và hiệu quả góp phần ổn định sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng

Nguyễn Thế Cường, MBA

Xem thêm bài viết chia sẻ kinh nghiệm tư vấn ISO theo link dưới đây

Tư vấn ISO sao cho hiệu quả?

https://imq.vn/tu-van-iso/tu-van-iso-sao-cho-hieu-qua.html


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng