Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO, áp dụng ISO 9001 (Kỳ 11)

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO, áp dụng ISO 9001 (Kỳ 11)

TRONG TƯ VẤN ISO, DUY TRÌ VÀ SOÁT XÉT CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH - VIỆC NHỎ NHƯNG CHỚ COI THƯỜNG. Một hoạt động quan trọng khi tư vấn ISO cho các doanh nghiệp sản xuất là hướng dẫn xây dựng các hướng dẫn vận hành hay còn gọi là xây dựng tiêu chuẩn vận hành máy móc thiết bị. Giống như các tiêu chuẩn kỹ thuật khác, các tiêu chuẩn vận hành. cũng cần phải được cập nhật thông qua việc duy trì và soát xét một cách xác thực sao cho ... 

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 11)

TRONG TƯ VẤN ISO, DUY TRÌ VÀ SOÁT XÉT CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH - VIỆC NHỎ NHƯNG CHỚ COI THƯỜNG

Một hoạt động quan trọng khi tư vấn ISO cho các doanh nghiệp sản xuất là hướng dẫn xây dựng các hướng dẫn vận hành hay còn gọi là xây dựng tiêu chuẩn vận hành máy móc thiết bị. Giống như các tiêu chuẩn kỹ thuật khác, các tiêu chuẩn vận hành cũng cần phải được cập nhật thông qua việc duy trì và soát xét một cách xác thực sao cho chúng được sử dụng một cách có hiệu quả.

Ở các công ty không được tư vấn ISO một cách chuyên nghiệp hay việc áp dụng ISO 9001 chỉ là hình thức thì hoạt động này thường được bỏ qua. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tư vấn ISO IMQ, đối với các tiêu chuẩn vận hành được duy trì và soát xét một cách xác thực thì các nguyên tắc xây dựng, soát xét và huỷ bỏ chúng cũng phải rõ ràng và theo một trình tự thủ tục xác định. 

1.Các chuyên gia tư vấn ISO cần yêu cầu khách hàng rà soát lại tiêu chuẩn vận hành khi có các sự số xảy ra ngoài giới hạn kiểm soát trong khi các thao tác được thực hiện tuân theo đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra các tiêu chuẩn cũng phải được soát xét ngay lập tức khi các điều kiện khách quan thay đổi, ví dụ như các nguyên vật liệu, thiết bị hay yêu cầu chất lượng.   

2.Khi áp dụng ISO 9001 một cách thực chất, việc xem xét định kỳ các tiêu chuẩn là điều cần thiết, thậm chí ngay cả khi không xảy ra các sự cố ngoài giới hạn kiểm soát đã đề cập ở trên.

3.Một hoạt động cần thiết trong quá trình tư vấn ISO là cần chỉ định người chịu trách nhiệm xây dựng và soát xét tiêu chuẩn và tên người đó nên có trong các tiêu chuẩn. Những người này phải thành thạo các công việc thực tế và cần uỷ quyền cho họ.

4.Các mẫu biểu bên tư vấn ISO áp dụng tại doanh nghiệp phải ghi rõ ngày xây dựng và soát xét tiêu chuẩn. Ghi chú thích để chỉ rõ quá trình xây dựng và soát xét. 

Trải qua một quá trình tư vấnáp dụng ISO 9001, các tiêu chuẩn vận hành được đưa vào sử dụng cũng cần phải được cập nhật và được thông qua bằng một quy trình soát xét một cách xác thực sao cho chúng được sử dụng một cách có hiệu quả. Đây cũng chính là minh chứng cho kết quả của việc tư vấn ISO tại doanh nghiệp. Qua việc này thì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 tại doanh nghiệp được cải tiến theo định kỳ để hướng tới các tiêu chuẩn và kết quả cao hơn.

Nguyễn Thế Cường, MBA

Xem thêm bài viết theo link dưới đây

Tư vấn ISO là gì?


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng