Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 27)

Để tránh sai hỏng và lẫn lộn những thứ không thích hợp trong khi vận chuyển các thành phẩm và bán thành phẩm, cũng như ngăn ngừa các tình huống có thể gây nguy hiểm cho công nhân khi vận chuyển, chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến cáo cần xây dựng tiêu chí đối với phương pháp vận chuyển và cách thức bao gói.

TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN VÀ CÁC CÁCH THỨC BAO GÓI.  

 

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, các tiêu chí  này bao gồm cả các phương pháp được sử dụng khi vận chuyển và bao gói các thành phẩm, bán thành phẩm, các phụ tùng... v.v

1.Xác định phương pháp vận chuyển

 • Sử dụng phương tiện vận chuyển tự động giữa các máy.
 • Thiết bị vận tải (xe tay, xe đẩy)
 • Băng chuyền vận chuyển (Băng tải, trục quay...v.v)
 • Phương tiện vận tải có gắn động cơ (xe đẩy có gắn động cơ nâng, thanh     nâng...v.v)
 • Vận chuyển bằng tay (1 hoặc 2 người)

2. Xác định bao bì

 • Chi tiết riêng lẻ không bao gói hoặc gói trong một túi
 • Được đóng hộp (hộp cát tông, thùng gỗ, ống thép, sọt bằng lưới thép ...v.v)
 • Xếp vào các tấm đỡ
 • Chỉ rõ trọng lượng của từng chi tiết riêng lẻ hoặc của gói

3. Xác định phương pháp vận chuyển

 • Phương pháp xếp chồng lên nhau (ngăn không cho hàng rơi xuống )
 • Hạn chế số lượng đồ vật chồng lên nhau (đảm bảo tầm nhìn được rõ)
 • Phương pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm (đảm bảo chất lượng)
 • Thời gian vận chuyển lâu nhất

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy, xây dựng và thực thi các phương pháp vận chuyển và bao gói thành phẩm, bán thành phẩm và phụ tùng nhằm phòng ngừa nguy hiểm cho các công nhân và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng