Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 33)

XEM XÉT SỐ LƯỢNG LƯU KHO THÍCH HỢP          

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, việc xem xét bao gồm cả những xem xét định kỳ nhằm tránh tình trạng thiếu hụt so với nhu cầu và lưu kho thừa.

Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 33)

Đảm bảo số lượng lưu kho theo đúng mục tiêu chuyên gia tư vấn iso 9001 khuyến nghị cần xem xét kho hàng định kỳ để tránh thừa hoặc thiếu, phải nhớ rằng điều kiện sản xuất và các  yêu cầu của khách hàng thay đổi liên tục.

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy các hoạt động dưới đây cần thực hiện:

 1.  Chỉ định 1 người chịu trách nhiệm kiểm soát
 • Người chịu trách nhiệm xem xét
 • Người chịu trách nhiệm kiểm soát
 1. Xác định thời gian thẩm tra
 • Khi lô sản phẩm đã hoàn tất
 • Khi kế hoạch vận chuyển đã được xác định
 1. Xác định mức độ lưu kho phù hợp
 • Xem xét tiêu chí dùng cho tính toán mức độ lưu kho tối đa và tối thiểu
 • Thực hiện hoạt động tiêu chuẩn hoá
 • Đáp ứng kịp thời những thay đổi trong các nhu cầu

Nhằm phòng ngừa những tổn thất do lưu kho thừa hoặc thiếu, chuyên gia tư vấn ISO 9001 cho rằng  việc xem xét số lượng lưu kho thích hợp là cần thiết.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng