Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 38)

Kinh nghiệm tư  vấn ISO 9001  cho thấy việc tuân thủ luật và các quy định về xử lý chất thải công nghiệp sẽ phòng ngừa được ô nhiễm và đảm bảo sứ khỏe cho người lao động.

CÁC TIÊU CHUẨN XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

Đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động và môi trường trong sạch, chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị cần  ban hành các tiêu chuẩn về xử lý chất thải công nghiệp nhằm phòng ngừa ô nhiễm.

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001,các tiêu chuẩn này quy định trước khi xử lý chất thải (bã thải, rác, dầu thải, thuốc mầu, dung môi, nước thải và khí độc…) sinh ra trong quá trình sản xuất cũng như các điều kiện xử lý chất thải này.

  1. Quy trình xử lý

Các bộ phận chuyên môn chịu trách nhiệm xử lý chất thải như: rác, dầu thải, dung môi độc hại sau khi chúng được giữ trong bồn kín. Đối với dầu thải, thuốc mầu, dung môi, nước thải và khí độc nếu cần xử lý thì quá trình xử lý cần phải dùng các thiết bị xử lý theo quy định.

  1. Xác định các tiêu chuẩn xử lý

Việc xác định các tiêu chuẩn xử lý, ví dụ nồng độ phần trăm. tạp chất hoặc độ pH đối với nước thải đã qua xử lý, nồng độ phần trăm cuả SO2 hoặc số luợng hại bụi trong không khí. Giá trị của các tiêu chuẩn này không được trái với luật và điều lệ quy định.

  1. Xác nhận các kết quả

Hoạt động đánh giá chất thải để xử lý được quy định theo từng giai đoạn và lưu hồ sơ. Chỉ định người chịu trách nhiệm xử lý các chất thải công nghiệp và người kiểm soát toàn bộ quá trình xử lý chất thải. Những người nêu trên cần thực thi các hành động thích hợp với hoạt động khi gía trị đo được vượt quá hoặc không đáp ứng đúng tiêu chuẩn.

  1. Tái sử dụng các chất thải

Càng tối thiểu hoá chất thải càng nhiều càng tốt và tái chế các nguyên vật liệu phế thải ( dầu, nước thải, khí thải,...) nhằm sử dụng triệt để các nguồn lực.

Kinh nghiệm tư  vấn ISO 9001  cho thấy việc tuân thủ luật và các quy định về xử lý chất thải công nghiệp sẽ phòng ngừa được ô nhiễm và đảm bảo sứ khỏe cho người lao động.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng