Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 46)

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy nguyên nhân trực tiếp  gây ra sự không phù hợp thường bắt nguồn từ 4M (máy móc, con người, phương pháp, nguyên vật liệu) Vậy cần sử dụng các kỹ thuật thu thập thông tin để xác định nguyên nhân và loại bỏ tác nhân đó

TRUY TÌM  NGUYÊN NHÂN ĐƯỢC THỰC HIỆN  NHƯ THẾ NÀO?

Để thu thập được thông tin về các sản phẩm không phù hợp, chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến cáo cần sử dụng các phương tiện như kỹ thuật thống kê, 4M, và các kỹ thuật khác. Cán bộ lãnh đạo cần sử dụng 4M (máy móc, con người, phương pháp, nguyên vật liệu) để thu thập thông tin nhằm xác định các nguyên nhân gây ra sự không phù hợp. Nội dung thường bao gồm các hoạt động dưới đây:

  1. Kiểm tra xem những người vận hành có thực hiện công việc đúng  theo các tiêu chuẩn vận hành không?
  2. Kiểm tra xem thiết bị, máy móc hay các dụng cụ có bị thay đổi không?
  3. Kiểm tra những người vận hành hay bộ phận giám sát có bị thay thế trong quá trình sản xuất không. Nếu không có sự thay đổi nào thì kiểm tra xem phương pháp vận hành, thủ tục kiểm tra  hay thiết bị thử đã bị thay đổi hay không?.
  4. Kiểm tra xem có sự thay đổi nào trong quá trình sản xuất dẫn đến thay đổi các chi tiết, nguyên vật liệu không. Nguyên vật liệu và các chi tiết do các nhà sản xuất khác nhau có thể hơi khác nhau chút ít, mặc dù vậy vẫn đòi hỏi chúng phải giống nhau và phù hợp với cùng một tiêu chuẩn. Tuy nhiên điều kiện  và chất lượng máy móc có thể khác nhau.
  5. Áp dụng sự phân tầng và các kỹ thuật thống kê khác để có những nhận định cho những yếu tố trên .

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy nguyên nhân trực tiếp  gây ra sự không phù hợp thường bắt nguồn từ 4M (máy móc, con người, phương pháp, nguyên vật liệu) Vậy cần sử dụng các kỹ thuật thu thập thông tin để xác định nguyên nhân và loại bỏ tác nhân đó

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng