Với tư vấn ISO, Tại sao Phòng ngừa hơn Khắc phục?

Chuyên gia tư vấn ISO luôn coi trọng việc phát hiện kịp thời các sự việc bất bình thường và ngăn chặn các sự cố tái diễn. Để thực hiện dược việc này thì Ban Giám đốc cần phải đưa ra các mệnh lệnh và chỉ thị chính xác cho cấp dưới, đồng thời cần tiến hành các biện pháp kiểm soát và giám sát họ một cách phù hợp. Dưới đây là một số nội dung bên tư vấn ISO đề nghị Ban Giám đốc Công ty Khách hàng thực hiện. 1) Đưa ra những chỉ thị công việc rõ ràng. 2) Giám sát tuân thủ tiêu chuẩn tư vấn ISO chỉ ra.

 

VỚI TƯ VẤN ISO, TẠI SAO “ PHÒNG NGỪA HƠN KHẮC PHỤC”?

                                                  Tham gia tập huấn tư vấn ISO của Tổ chức chứng nhận SGS

Chuyên gia tư vấn ISO luôn coi trọng việc phát hiện kịp thời các sự việc bất bình thường và ngăn chặn các sự cố tái diễn. Để thực hiện dược việc này thì Ban Giám đốc cần phải đưa ra các mệnh lệnh và chỉ thị chính xác cho cấp dưới, đồng thời cần tiến hành các biện pháp kiểm soát và giám sát họ một cách phù hợp.

Dưới đây là một số nội dung bên tư vấn ISO đề nghị Ban Giám đốc Công ty Khách hàng thực hiện.

(1) Đưa ra những chỉ thị công việc rõ ràng.
Cần đưa ra các chỉ thị rõ ràng về số lượng, thời hạn giao hàng, các phương pháp làm việc, các tiêu chuẩn phải tuân theo, báo cáo những tình huống bất thường. Truyền đạt những điểm quan trọng và thiết yếu đối với công việc.

(2) Giám sát sự tuân thủ các tiêu chuẩn mà quá trình tư vấn ISO chỉ ra 
Cần đảm bảo rằng những người thực hiện công việc tuân theo các thao tác tiêu chuẩn, việc giáo dục và đào tạo trước là cần thiết. Quan sát kỹ lưỡng các thao tác thực tế để đánh giá những người thực hiện công việc có thực hiện như đã nêu trong các tiêu chuẩn thao tác. Nếu có những vấn đề phát sinh sau khi bắt đầu thực hiện công việc, cần đào tạo lại những người thực hiện công việc. Mục đích theo tư vấn ISO là để ngăn ngừa việc xảy ra sự cố cũng như sự cố bị lặp lại nhiều lần.

(3) Đánh giá kỹ năng của cấp dưới và hướng dẫn công việc. 
Cần đảm bảo rằng các công việc giao cho cấp dưới phù hợp với khả năng của họ, hoặc có thể giao những việc hơi phức tạp hơn khi Ban Giám đốc hy vọng nâng cao các kỹ năng của họ. Ở trường hợp sau, rất cần có sự hướng dẫn đầy đủ. Khi mức độ kỹ năng đã được nâng cao, khuyến nghị của tư vấn ISO là công ty cần có những biện pháp khen thưởng cụ thể.

                       Trao chứng nhận hoàn thành Khóa huấn luyện nhận thức về QLCL khi tư vấn ISO cho Công ty Minh Long Trans

(4) Đưa ra những chỉ dẫn về việc báo cáo 
Cần tạo ra cho những người thực hiện công việc thói quen báo cáo ngay khi đã hoàn thành công việc hoặc nếu cần thì ngay cả khi đang tiến hành cũng như khi họ phát hiện có sự việc không bình thường. Đây cũng là cách người Nhật quản lý con người và công việc. Thói quen báo cáo, liên lạc, bàn bạc thường xuyên cần được thiết lập ngay khi bắt đầu dự án tư vấn ISO. Các cán bộ quản lý phải luôn đáp ứng và kiểm tra các nguyên nhân khi nhận được báo cáo về những sự bất thường về năng suất, chất lượng, thời gian giao hàng, chi phí và an toàn.

Nếu để sự cố xẩy ra, phải can thiệp thì sẽ tốn kém, không hiệu quả kinh tế, có khi ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng, là điều khi tư vấn ISO cho doanh nghiệp phải luôn lưu ý điều này và đưa qua qui trình để phòng ngừa và xử lý triệt để nguyên nhân gây ra sự cố.

Vậy nên trong đối với việc áp dụng và tư vấn ISO thì trong hoạt động sản xuất phải lấy Phòng ngừa thay cho Khắc phục.

             Buổi làm việc đầu tiên với Giám đốc khi ký kết hợp đồng tư vấn ISO 9001:2015 với Công ty Alpha Nguyễn năm 2021

Nguyễn Thế Cường, MBA

Xem thêm bài viết chia sẻ kinh nghiệm tư vấn ISO theo link dưới đây

Tư vấn ISO sao cho hiệu quả?

https://imq.vn/tu-van-iso/tu-van-iso-sao-cho-hieu-qua.html


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng