Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 48)

Cán bộ quản lý cần hiểu năng lực mà cấp dưới  cần phải có đối với một công việc cụ thể   để đạt được các mục tiêu năng suất và chất lượng, đồng thời nâng cao năng lực của họ.

CẤP DƯỚI CÓ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU KHÔNG? VÀ ĐƯA RA  NHỮNG CHỈ THỊ RÕ RÀNG

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 chia sẻ, Sau khi đã hiểu năng lực của từng nhân viên cấp dưới thì hãy giao việc cho họ và đưa ra các mệnh lệnh, chỉ thị phù hợp.

Sử dụng các hồ sơ của các buổi thảo luận và công việc hàng ngày để đánh giá trình độ của từng cá nhân. Sau đó, lập kế hoạch và thực hiện việc đào tạo cho các nhân viên cấp dưới. Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 chỉ ra rằng hiểu năng lực cần phải có của cấp dưới  để đạt được các mục tiêu sản xuất kinh doanh và đưa ra những chỉ thị tương xứng, đồng thời nâng cao năng lực của họ. Dưới đây là một số nội dung mà người cán bộ quản lý cần thực hiện:

  1. Xác định rõ trình độ, kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện từng công việc.

  1. Chỉ rõ những phương pháp để thoả mãn năng lực, kiến thức, kỹ năng (ví dụ như thi sát hạch, theo các khoá đào tạo nội bộ công ty hoặc đào tạo qua công việc).

  1. Năng lực của mỗi người vận hành cần được đánh giá qua kiến thức họ có và qua kết quả đạt được trong công việc.

  1. Lập kế hoạch và thực hiện công tác giáo dục và đào tạo đối với các nhân viên cấp dưới. Hãy thực hiện điều đó một cách công bằng, không định kiến. Thời gian làm việc và học tập phải hợp lý.

  1. Các cán bộ quản lý cần đưa ra những chỉ thị tương xứng với khả năng của người vận hành. Nếu cần có thể ưu tiên đào tạo trước khi bắt đầu vận hành.

  1. Những thao tác đặc biệt đòi hỏi phải có trình độ chính quy. Những người vận hành cần phải được đào tạo cũng như phải có đủ trình độ. Những thao tác nội bộ đặc thù nên có một hệ thống phân cấp trình độ cụ thể trong công ty.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 nhận định, cán bộ quản lý cần hiểu năng lực mà cấp dưới  cần phải có đối với một công việc cụ thể   để đạt được các mục tiêu năng suất và chất lượng, đồng thời nâng cao năng lực của họ.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng