Bật mí kinh nghiệm tư vấn TPM (Kỳ 1)

Bật mí kinh nghiệm tư vấn TPM (Kỳ 1)

VÌ SAO TƯ VẤN TPM LẠI CHÚ TRỌNG BẢO DƯỠNG SỰ THAM GIA CỦA  TẤT CẢ MỌI NGƯỜI?
“Bảo dưỡng phòng ngừa toàn diện (TPM)” là  các hoạt động bảo dưỡng có sự tham gia của tất cả mọi người. Nó là một phần của quản lý chất lượng toàn diện (TQM), đặc biệt nhấn mạnh tới quản lý năng suất. Hoạt động tư vấn TPM bao gồm:

  1. Nghiên cứu nhằm sử dụng tối đa hiệu quả của các phương tiện máy móc và trang thiết bị.
  2. Thiết lập hệ thống bảo dưỡng bao gồm toàn bộ chu kỳ sống ....

Bật mí kinh nghiệm tư vấn TPM (Kỳ 1)

VÌ SAO TƯ VẤN TPM LẠI CHÚ TRỌNG BẢO DƯỠNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA  TẤT CẢ MỌI NGƯỜI?

“Bảo dưỡng phòng ngừa toàn diện (TPM)” là  các hoạt động bảo dưỡng có sự tham gia của tất cả mọi người. Nó là một phần của quản lý chất lượng toàn diện (TQM), đặc biệt nhấn mạnh tới quản lý năng suất. Hoạt động tư vấn TPM bao gồm:

 

(1)Nghiên cứu nhằThiết lập hệ thống bảo dưỡng bao gồm toàn bộ chu kỳ sốngm sử dụng tối đa hiệu quả của các phương tiện máy móc và trang thiết bị.

(2)Của phương tiện máy móc và trang thiết bị.

(3)Sự tham gia của các bộ phận vận hành, bảo dưỡng và các phòng ban khác.

(4)Sự tham gia của tất cả thành viên trong công ty, từ Giám đốc đến công nhân trực tiếp sản xuất.

(5)Khuyến khích các hoạt động bảo dưỡng một cách tự nguyện của các nhóm nhỏ (các hoạt động nhóm kiểm soát chất lượng - QCC).

Để tối đa hoá hiệu quả của phương tiện máy móc và thiết bị, chuyên gia tư vấn TPM IMQ khuyến nghị cần áp dụng phương pháp bảo dưỡng phòng ngừa toàn diện TPM với  tất cả các bộ phận và các thành viên trong công ty từ Giám đốc cho đến công nhân trực tiếp sản xuất cũng phải cùng tham gia vào các hoạt động bảo dưỡng.

Lý do nên áp dụng Hệ thống bảo dưỡng phòng ngừa toàn diện khi tư vấn TPM như sau:

1.Hệ thống toàn diện cho việc bảo dưỡng các phương tiện máy móc và thiết bị:

TPM là một hệ thống toàn diện các hoạt động bảo dưỡng. Nó bao gồm:bảo dưỡng phòng ngừa, bảo dưỡng hư hỏng, bảo dưỡng khắc phục và phòng ngừa bảo dưỡng.

2.Sự tham gia của tất cả mọi người:

Tất cả mọi thành viên trong công ty cần phải tham gia vào các hoạt động và thực hiện trách nhiệm của mình. Việc tham gia đầy đủ các thành viên đưa lại các kết quả sau:

(1)Đạt được các mục tiêu mà không thể đạt được nếu do một người làm.

(2)Tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ giữa các nhóm.

3.Hoạt động tự nguyện của các nhóm nhỏ là cực kỳ cần thiết đối với các dự án tư vấn TPM:

Các công nhân tại phân xưởng cần phải cùng tham gia làm việc và lập thành các nhóm nhỏ để giải quyết các vấn đề thường nhật tại nơi làm việc. Các thành viên trong nhóm nên cùng nhau làm việc để góp phần vào việc cải tiến hiện trạng sản xuất của công ty.

Các hoạt động bảo dưỡng tự nguyện như: điều chỉnh, sắp xếp và kiểm tra hàng ngày do người vận hành thực hiện trước tiên.

4.Xác định tầm quan trọng của việc tự tồn tại qua việc tự phát triển:

Các thành viên cần cố gắng tự phát triển và hỗ trợ nhau, cố gắng thể hiện khả năng tiềm tàng của mình thông qua việc đào tạo huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm với các nhóm khác và tham dự vào các cuộc thảo luận theo yêu cầu của hoạt động tư vấn TPM.

5.Các hoạt động nhằm giải quyết vấn đề:

Mục đích của tư vấn TPM là xây dựng thói quen tìm ra , loại bỏ các nguyên nhân và phòng ngừa tái diễn các hư hỏng thiết bị. Các thành viên nên duy trì ý thức về vấn đề tại mọi thời điểm và đưa ra các sáng kiến khi giải quyết các vấn đề.

6.Xem xét, đánh giá dựa trên các dữ liệu:

Kỹ thuật thống kê (ví dụ: 7 công cụ kiểm soát chất lượng) cần sử dùng một cách linh động để giải quyết hiệu quả các vấn đề.
Nhằm tối đa hoá hiệu quả của phương tiện máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, chuyên gia tư vấn TPM IMQ khuyến nghị cần áp dụng phương pháp bảo dưỡng phòng ngừa toàn diện (TPM) với  sự tham gia của tất cả các thành viên trong công ty.

Nguyễn Thế Cường, MBA

Chi tiết vui lòng tham khảo link dưới đây

Tư vấn TPM

https://imq.vn/tu-van-5s-kaizen-pdca-lean-tpm.html

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng