Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 80)

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 cho rằng liên tục giáo dục đào tạo cho những người vận hành để đảm bảo họ hiểu và sử dụng đúng các tiêu chuẩn là rất cần thiết

CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP THƯỜNG QUÊN ĐIỀU NÀY

Trong doanh nghiệp, hoạt động giáo dục và đào tạo có 2 khía cạnh:

  1. Để đảm bảo cho mọi người vận hành hiểu được vai trò quan trọng của chuẩn hoá trong việc duy trì và ổn định chất lượng và họ nhận thức được đầy đủ rằng mọi thao tác phải tuân theo đúng các tiêu chuẩn.
  2. Để đào tạo cho người vận hành các kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện các công việc theo các tiêu chuẩn.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001  cho rằng liên tục giáo dục đào tạo cho những người vận hành để đảm bảo họ hiểu và sử dụng đúng các tiêu chuẩn là rất cần thiết, vây nên

  1. Tận dụng mọi cơ hội để đào tạo nâng cao nhận thức, cho mọi người thấy rằng tuân thủ các tiêu chuẩn là cần thiết để duy trì và cải tiến chất lượng cũng như đảm bảo an toàn lao động
  2. Tạo cho những người vận hành có một thói quen đào tạo lại các kỹ năng cần thiết khi xây dựng hay soát xét tiêu chuẩn. Ghi các kết quả của công tác giáo dục và đào tạo, kiểm tra tay nghề, và tiến hành đào tạo lại nếu cần thiết.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001

 

khuyến nghị, nhằm duy trì năng suất và chất lượng, cần giáo dục và đào tạo cho người lao động cả ý thức và kỹ năng thực hiện các công việc theo  tiêu chuẩn của công ty.


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng