Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 84)

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 cho rằng Người quản lý có trách nhiệm theo dõi hàng ngày và đánh giá mức độ thực hiện công việc, tỷ lệ khuyết tật và các hồ sơ về an toàn cần được so sánh với kế hoạch.\ để có những biện pháp khắc phục kịp thời nếu phát sinh lệch.

XEM XÉT TÌNH TRẠNG KẾT QUẢ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY-

Nói một cách cụ thể, mức độ thực hiện công việc, đặc tính chất lượng, tỷ lệ khuyết tật và các hồ sơ về an toàn cần được so sánh với kế hoạch. Nếu kết quả đạt được sai lệch so với kế hoạch thì cần có biện pháp khắc phục.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến cáo, những dữ liệu này cần được sắp xếp theo một trình tự dễ hiểu để tiện cho việc quản lý sau này.

Tóm lại, các nhà quản lý chịu trách nhiệm cần theo dõi hàng ngày theo các mục như sau:

  1. Mức độ đạt được sản lượng (P)
  2. Chất lượng (Q)
  3. Chi phí (C)
  4. Thời hạn (D)
  5. An toàn (S)
  6. Tinh thần của công nhân (M)

Liên quan tới những điểm mục này, những người có trách nhiệm cần xác định  khoảng cách giữa mục tiêu tự đề ra và kết quả đạt được. Nếu khác nhau nhiều, những người có trách nhiệm cần thực hiện các hành động khắc phục.

Những người có trách nhiệm quản lý cần chuyển đổi những dữ liệu này thành những con số và bảng biểu để có thể dễ dàng tiến hành các biện pháp khắc phục phù hợp.

Chuẩn bị và xây dựng sơ đồ và biểu đồ kiểm soát để bất kỳ người nào cũng có thể theo dõi mức độ công việc đạt được so với kế hoạch là một ý tưởng rất tốt.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 cho rằng Người quản lý có trách nhiệm theo dõi hàng ngày và đánh giá mức độ thực hiện công việc, tỷ lệ khuyết tật và các hồ sơ về an toàn cần được so sánh với kế hoạch.\ để có những biện pháp khắc phục kịp thời nếu phát sinh lệch.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng